Jak předejít výpovědní lhůtě?

štítky Praktické tipy Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Výpovědí může pracovní poměr ukončit zaměstnavatel i zaměstnanec. Rozdílný je však důvod výpovědi. Zaměstnanec může podat výpověď i bez udání důvodu, zatímco zaměstnavatel musí dát zaměstnanci výpověď pouze v souladu s ustanoveními zákoníku práce.

Výpověď z pracovního poměru je nutno podat druhé straně vždy písemně, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 zákoníku práce, přičemž důvod výpovědi nemůže být dodatečně měněn. Zaměstnanec v písemné výpovědi, která může být jednou větou, nemusí uvádět žádný důvod.

Výpovědní lhůta

V případě ukončení pracovního poměru výpovědí skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce. Výpovědní lhůta je přitom stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance. Výpovědní lhůta začíná běžen prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany, odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.

Praktický příklad

Pan Kouzelný podá 20. února 2017 v práci výpověď. Výpovědní lhůta tedy začíná běžet 1. března a skončí 30. dubna 2017. Až do konce dubna bude muset pan Kouzelný stále chodit do práce a vykonávat svoji práci v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou.

Praktický příklad

Paní Sýkorová podá v práce 20. února 2017 písemnou výpověď. Za týden si však paní Sýkorová vše rozmyslí a uvědomí si, že výpověď podala v emocích. Nyní by chtěla paní Sýkorová v práci stále pokračovat. Paní Sýkorová tedy písemně odvolá svoji výpověď. Zaměstnavatel paní Sýkorové s odvoláním výpovědi písemně souhlasí. Pokud by zaměstnavatel nesouhlasil, tak by pracovní poměr skončil uplynutím výpovědní lhůty.

Dohodou je možné skončit pracovní poměr ihned

Zaměstnanec, který obdrží velmi zajímavou pracovní nabídku s podmínkou rychlého nástupu do nové pracovní pozice, má řešení – musí se na ukončení pracovního poměru se svým zaměstnavatelem dohodnout. Vzájemnou písemnou dohodou je možné pracovní poměr ukončit velmi rychle, záleží na domluvě. Pro ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou neplatí dvouměsíční výpovědní lhůta. S dohodou o ukončení pracovního poměr musí však souhlasit zaměstnavatel i zaměstnavatel. Nejedná se o jednostranný právní úkon jako v případě výpovědi. Při dobrých pracovních vztazích je vzájemná dohoda možná. Zpravidla zaměstnavatelé požadují při souhlasu maximální spolupráci při zaučení nových zaměstnanců. Když zaměstnavatel vyjde zaměstnanci vstříc, tak odcházející zaměstnanec bude mnohem více spolupracovat na předání své pracovní agendy.

Petr Gola

Další články k tématu Pracovní poměr

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí