Skončení práce a mateřská

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Jestliže jsou splněny zákonné podmínky, potom může zaměstnankyně čerpat mateřskou i v případě, že ji momentálně netrvá pracovní poměr. Podmínkou však je nástup na mateřskou v ochranné lhůtě.

Zaměstnankyně má nárok na mateřskou, když splňuje podmínku účasti na nemocenském pojištění alespoň v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech a splňuje účast na nemocenském pojištění, tedy trvá ji pracovní poměr. Když zaměstnankyni netrvá aktuálně pracovní poměr, ale nastupuje na mateřskou ve 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnaneckého poměru zakládajícího účast ne nemocenském pojištění, potom zaměstnankyni vznikne nárok na mateřskou. Na mateřskou nastupuje žena od 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Mateřská se přitom pobírá 28 týdnů, při vícečetném porodu 37 týdnů. Do doby pojištění pro nárok na mateřskou se nezapočítává např. evidence na úřadu práce nebo studium. Nárok na mateřskou, tak mají pouze studentky, které při studiu pracují a mají příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Ženy v evidenci na úřadu práce mají nárok na mateřskou, když nastoupí na mateřskou v ochranné lhůtě.

Praktický příklad 1)

Paní Pokorné skončil pracovní poměr sjednaný na dobu určitou 30. listopadu 2016. Od 1. prosince 2016 bude paní Pokorná v evidenci na úřadu práce. Dne 20. března 2017 nastoupí paní Pokorná na mateřskou. Protože nastoupí paní Pokorná na mateřskou ve 180denní ochranné lhůtě splní podmínku pojištění 270 dní v posledních dvou letech, tak bude mít paní Pokorná nárok na mateřskou. Paní Pokorná si bude muset o peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) písemně požádat na předepsaném tiskopisu, který potvrdí ošetřující gynekolog. Výše mateřské se bude paní Pokorné počítat z rozhodného příjmu v posledním zaměstnání.

Praktický příklad 2)

Paní Králová pracovala v posledních dvou letech pro více zaměstnavatelů, a to i současně. Pro každého zaměstnavatele však pracovala paní Králová pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Přestože paní Králová ještě pracuje pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce, tak nebude mít nárok na mateřskou. Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, potom se z měsíční odměny neplatí sociální pojištění a taková práce nezakládá účast na nemocenském pojištění. Paní Králová tak nesplňuje podmínku 270 dní pojištění v posledních dvou letech.

Souběh mateřské a brigády

Některé maminky si chtějí během pobírání mateřské přivydělat. Přivýdělek během mateřské je možný, nesmí se jednat o práci, ze které je mateřská poskytována. V praxi není přivýdělek během mateřské tolik rozšířený jako během pobírání rodičovského příspěvku, který navazuje na výplatu mateřské, neboť dítě ještě vyžaduje velkou každodenní péči. Pro případný přivýdělek během pobírání mateřské tak maminky volí nepravidelnou práci na dohodu o provedení práce nebo výkon vlastní samostatné výdělečné činnosti, kdy si mohou práci přizpůsobit režimu dítěte.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí