Klíčem k úspěchu je firemní personální politika

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

O prosperitě a budoucnosti firmy rozhodují její zaměstnanci. Personální politika je v prosperujících společnostech na vzestupu. Personálnímu řízení věnují spoustu času i menší firmy. Schopní zaměstnanci a dobrý pracovní kolektiv jsou velmi důležití.

Přijmutí každého zaměstnance je potřeba velmi důkladně promyslet a zodpovědní pracovníci by měli být vždy přesvědčeni, že tento zaměstnanec bude pro firmu přínosem. Profesionální firemní personální politika pomáhá objevovat nové talenty a snižuje fluktuaci zaměstnanců, neboť eliminuje ukončování pracovního poměru během několika prvních měsíců od vzniku zaměstnaneckého poměru.

Finanční ztráty díky fluktuaci

Častá výměna pracovníků je problémem. Zaučení každého zaměstnance nějakou dobu trvá. Doba, za kterou je zaměstnanec schopen zcela sám vykonávat všechny své činnosti, se u jednotlivých pracovních pozic liší. Do úplného zaučení jsou náklady na zaměstnance vysoké a výkon zaměstnance nízký. Zodpovědní vedoucí pracovníci proto nechtějí každou chvíli zaučovat nové zaměstnance, neboť zkušení zaměstnanci z různých důvodů ukončují pracovní poměr. Vysoká fluktuace přináší vysoké finanční ztráty a podepisuje se na nízké efektivitě a produktivitě. Personální politika tedy musí zahrnovat i péči o stávající zaměstnance a nikoliv pouze vyhledávání nových zaměstnanců. Vytváření dobrých pracovních podmínek je nutností, aby firma v dlouhodobém horizontu na trhu obstála. Kmenoví zaměstnanci musí být co nejvíce vtaženi do firemního dění a mít motivaci pro co nejlepší pracovní výkony.

Zkušební doba

Některé firmy příliš spoléhají na zkušební dobu. Že během zkušební doby se ukáže, zdali zaměstnanec na danou práci stačí či nikoliv. V pracovní smlouvě je skutečně možné sjednat dle § 35 zákoníku práce zkušební dobu, která nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (6 měsíců u vedoucího zaměstnance) a během zkušební doby může pracovní poměr bez udání důvodu písemně ukončit zaměstnanec i zaměstnavatel. Zodpovědní personalisté však nechtějí pracovní poměr během zkušební doby ukončit, chtějí vybrat kvalitního zaměstnance, který bude pro firmu pracovat dlouhodobě. Při ukončení pracovního poměru během zkušební doby totiž dochází k nepříjemným časovým prodlevám. Potřebný zaměstnanec na danou pozici se musí začít znovu hledat, znovu zaučovat apod. Čas je přitom v praxi jedním z rozhodujících faktorů úspěchu.

Jak kompenzovat nižší mzdu?

Nejschopnější zaměstnanci mají na trhu práce dobrou pozici a mohou snadněji změnit práci. I při nižších finančních možnostech než má konkurence může firemní vedení nejlepší zaměstnance udržet. Možností je několik, záleží vždy na konkrétní situaci. Je možné nabídnout podíl ve firmě, větší rozhodovací pravomoci, práci z domova, zkrácený úvazek, delší dovolenou, případně další benefity. Dobrou komunikací lze často najít řešení k oboustranné spokojenosti.

Petr Gola

Další články k tématu Trh práce v ČR

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí