Minimální mzda, medián a průměrná mzda

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

V Česku je stejně jako ve většině vyspělých zemí světa zavedena minimální mzda. V roce 2016 činí měsíční minimální mzda na plný pracovní úvazek 9 900 Kč. Jak se liší medián mzdy a průměrná mzda v ČR?

Statistickým úřadem bývá pravidelně zveřejňována průměrná mzda po jednotlivých čtvrtletích a za celý kalendářní rok. Průměrná mzda za rok 2015 činila 26 467 Kč. Reálně se průměrná mzda meziročně zvýšila o 3,1 %.

Proč je medián mzdy přesnější?

Vedle průměrné mzdy bývá zveřejňován i medián mzdy. Právě medián mzdy má lepší vypovídací schopnost o úrovni mezd v Česku. Průměrná mzda je totiž nadhodnocena mzdami nejlépe ohodnocených zaměstnanců. Nejvíce v posledních letech stoupají mzdy deseti procentům nejlépe hodnocených zaměstnanců. Medián mzdy získáme pokud všechny mzdy seřadíme od největší po nejmenší, přičemž medián mzdy je hodnota mzdy nacházející se přesně uprostřed. Polovina zaměstnanců má tedy mzdu vyšší než je medián mzdy a polovina zaměstnanců má mzdy nižší. Medián mzdy za rok 2015 činil 23 745 Kč.

Medián mzdy versus průměrná mzda

Česko patří mezi vyspělé země světa s nejnižšími mzdovými rozdíly. Medián mzdy tak aktuálně dosahuje 89,7 % průměrné mzdy (23 745 Kč: 26 467 Kč). Na snižování rozdílu mezi mediánem mezd a průměrnou mzdou má vliv i zvyšování minimální mzdy. V ostatních vyspělých zemích světa je rozdíl mezi mediánem mezd a průměrnou mzdou vyšší i o 10 % a více než v Česku. Mzdy odborníků ve vyspělých zemích světa stoupají výrazně rychleji než ostatním zaměstnancům a mzdové nůžky se neustále rozevírají.

Zvýšení minimální mzdy

Od ledna 2016 došlo ke zvýšení měsíční minimální mzdy z 9 200 Kč na 9 900 Kč. Při práci na zkrácený úvazek je možné mít i nižší mzdu než 9 900 Kč. Minimální mzda 9 900 Kč platí pro práci na plný úvazek. Minimální mzda se týká pouze závislé práce. Živnostníci nejsou institutem minimální mzdy chráněni, záleží vždy na smluvním ujednání, jaká bude cena poskytnuté služby.

Zveřejňuje se hrubá mzda

Z hrubé mzdy, ať už je na úrovni minimální mzdy nebo průměrné mzdy, bývá zaměstnanci jeho zaměstnavatelem odvedeno povinné pojistné a daň z příjmu fyzických osob. Čistá mzda, za kterou může zaměstnanec nakupovat zboží a služby, je nižší než hrubá mzda. Pro výpočet nemocenských dávek (mateřské, ošetřovného nebo nemocenské) nebo státních důchodů (starobního, invalidního nebo pozůstalostního) je však rozhodující hrubá mzda zaměstnance. Celoroční zdanění hrubé mzdy v konkrétních případech totiž mimo jiné závisí na množství uplatněných daňových slev a daňových odpočtů.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí