Exekuce se zrychlují

štítky Právo Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Nesplácení úvěrů se prodražuje, neboť věřitelé vymáhají své pohledávky formou exekuce. K exekuci přitom přistupují finanční instituce v současnosti rychleji než tomu bylo v minulosti. Každodenní život s exekucemi je velmi nepříjemný a vyhlídky na budoucnost jsou z finančních důvodů neradostné.

Málokterá rodina se vyhne čerpání úvěru. Jestliže však není čerpání úvěru dobře promyšleno, potom mohou problémy se splácení úvěru nebo půjčky končit exekucí. Z důvodu exekuce se může nezaplacená půjčka nebo úvěr velmi prodražit, protože je nutné následně zaplatit nejenom dlužnou jistinu, ale i sankce za neplnění povinností a náklady na exekuci. Při finančních problémech by se měla rodina maximálně snažit o zvýšení rodinných příjmů (např. formou brigád) a snížení rodinných výdajů (např. omezení nákupu nepotřebných věcí a hledají optimálních tarifů u pojistných smluv, paušálu za telefon a internet či hledání úspor u financování domácnosti) tak, aby bylo možné dodržet smluvní podmínky.

Možnosti exekutora jsou široké

Exekutor má několik možností, jak se domoci plnění od dlužníka, např. formou exekuce přikázáním pohledávky na účtech u bank a jiných peněžních institucí, exekucí formou přikázáním jiné pohledávky, exekucí formou srážky ze mzdy, pracovní odměny, důchodu, sociálních a nemocenských dávek, exekucí prodejem nemovitých věcí, exekucí prodejem movitých věcí. V praxi přitom je možné způsoby exekuce kombinovat.

Nejlepší je mít aktivní přístup ještě včas s věřitelem. Dlužníci, kteří nechají svůj případ dojít až k exekuci, by měli komunikovat alespoň s exekutorem a např. dohodnout splácení ve splátkách. I u exekucí platí, že čím dřív je dluh uhrazen, tím nižší jsou náklady spojené s úhradou.

Praktický příklad 1)

Pan Zelený dlužní věřitelům přes 600 tisíc Kč. Bohužel nechal pan Zelený situaci dojít až k exekuci. Pan Zelený má úspory v řádech desetitisíců na termínovaném vkladu a současně pracuje. Exekucí bude postižena celá naspořená částka na termínovaném vkladu a současně bude zaměstnavatel muset odvádět ze mzdy panu Zelenému srážky ve prospěch exekutora. Pan Zelený se mylně domníval, že mu budou pouze prováděny srážky ze mzdy, když pracuje. Ze mzdy musí panu Zelenému zůstat nezabavitelné minimum. Částka možné srážky se liší pro přednostní a nepřednostní pohledávky.

Praktický příklad 2)

Paní Malá při odchodu do starobního důchodu nadále dlužní přes 350 tisíc Kč finančním institucím. Paní Malou provázely exekuce po dobu několika let před odchodem do důchodu a větší část pohledávek byla zaplacena. Paní Malá se domnívala, že odchodem do důchodu je již vše vyřešeno a konečně bude mít klid. Není tomu tak. Pro zbytek pohledávky bude probíhat exekuce z důchodu, opět bude muset paní Malé zůstat nezabavitelné minimum.

Petr Gola

Další články k tématu Dluhová past

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí