Soud nemusí osobní bankrot povolit

štítky Právo Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Dlužníci, kterým přerostou jejich dluhu přes hlavu, mají možnost začít s nový život bez dluhů po absolvování osobního bankrotu. Pro nepodnikatele je osobní bankrot možností, jak dostat novou šanci. Osobní bankrot však musí povolit soud, ne všichni žadatelé o osobní bankrot jsou se svojí žádostí úspěšní.

Jakmile se dlužník dostane do kolotoče dluhů a půjček, tak je již velice složité všechny dluhy a půjčky splatit a mít všechny závazky vyrovnané. Poslední možností na život opět bez dluhů je oddlužení formou osobního bankrotu. V praxi existují dvě formy osobního bankrotu, a sice prodej veškerého majetku nebo život po dobu pěti let na životním minimum, přičemž druhá varianta je častější.

Smysl osobního bankrotu

Dlužníci, kteří chtějí druhou finanční šanci, po splnění všech podmínek osobního bankrotu, jsou po jeho absolvování soudem osvobozeni od placení pohledávek zahrnutých do procesu oddlužení. Přestože tedy dlužník nezaplatí celou částku svých dluhů, tak již zbytek nemusí platit. Tato možnost je pro dlužníky motivující a psychicky posilující. Mnozí věřitelé rovněž s osobním bankrotem souhlasí, protože obdrží alespoň poměrnou část svých pohledávek, což by během nekonečných exekucí neměli. Formou osobního bankrotu však není možné se oddlužit u zajištěných úvěrů jako je např. hypoteční úvěr.

Osobní bankrot musí povolit soud

Návrh na osobní bankrot se podává na soud, který ho musí schválit. V praxi nebývají všechny žádosti úspěšné. Podání soudního návrhu je nutné věnovat maximální pozornost, musí v něm být uvedeny mimo jiné listiny dokládající příjmy dlužníka za poslední tři roky, seznam majetku a závazků, případně další náležitosti dle konkrétní situace. Pro většinu žadatelů o osobní bankrot je vhodné danou situaci řešit za pomoci právníka. Aby mohl být osobní bankrot povolen, na což je nárok jednou za život, tak se musí předpokládat, že nezajištění věřitelé obdrží alespoň 30 % svých pohledávek. Dále dosavadní výsledky nesmí dokládat lehkomyslný či nedbalý přístup dlužníka a dlužník nesmí sledovat nepoctivý záměr, např. u nezaměstnaných občanů není naděje na uhrazení stanovené poměrné částky jejich závazků.

Pět let na nezabavitelném minimu

Dlužníkovi, kterému je povolen osobní bankrot, zůstává po dobu pěti let z příjmu pouze nezabavitelné minimum. Veškeré dary či dědictví musí být rovněž zpeněženo a z výtěžku musí být uspokojeni nezajištění věřitelé. Během procesu osobního bankrotu není možné se úmyslně vyhýbat práci, v takovém případě hrozí konkurz. Na proces osobního bankrotu dohlíží insolvenční správce, kterému je nutné hlásit všechny důležité změny a okolnosti související s procesem oddlužení. Osobní bankrot lze vyhlásit pouze na fyzickou osobu nepodnikatele, která má více věřitelů. Při vyhlášení osobního bankrotu se všechny pohledávky věřitelů sečtou, zejména se jedná o různé spotřebitelské úvěry a hotovostní půjčky.

Petr Gola

Další články k tématu Dluhová past

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí