Kolik se zaplatí na úrocích?

štítek Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Výše úvěru by měla odpovídat finanční situaci. Při propočtech je dobré počítat s tím, že rodinné příjmy mohou v budoucnu poklesnout např. z důvodu výkonu finančně méně ohodnoceného zaměstnání.

Jak vysoké budou celkové úroky za celou dobu splácení, to závisí na více faktorech, zejména však na celkové výši úvěru, době splácení úvěru a úrokové sazbě. Čím déle se úvěr splácí, tím vyšší náklady na úvěr. Celková částka úvěru musí odpovídat příjmové situaci rodiny a životnímu stylu rodiny. Např. při nižších rodinných příjmech je lepší volit menší byt za nižší cenu než dražší byt, přestože by dle bankovní kalkulace rodina tuto splátku ještě zvládla. Při započítání měsíční splátky úvěru je vhodné, aby rodině zůstala dostatečně vysoká rezerva. Během let splácení úvěr totiž může dojít k nečekaným situacím, např. dočasné ztrátě zaměstnání, nákladnější opravě auta, zvýšení školních výdajů, nutnosti pořízení nových spotřebičů v domácnosti.

Jak se projevuje doba splácení?

Při výpočtu celkových nákladů na úvěr platí, že čím déle se úvěr splácí, tím vyšší jsou celkové náklady. Při krátké době splácení úvěru je však měsíční splátka úvěru příliš vysoká a nad finanční možnosti rodiny. Při hledání optimální délky splácení úvěru je vhodné najít určitý kompromis. V přiložené tabulce máme pro názornost proveden zjednodušený (nepočítáme žádné další poplatky) orientační výpočet celkových úroků při úvěru na 300 000 Kč v závislosti na délce splácení úvěru při 4,0% úrokové sazbě po celou dobu splácení.

Výše úvěru Úroková sazba Doba splácení Měsíční splátka úvěru Zaplaceno na úrocích
300 000 Kč 4,0 % 4 roky 6 774 Kč 25 152 Kč
300 000 Kč 4,0 % 8 let 3 657 Kč 51 072 Kč
300 000 Kč 4,0 % 12 let 2 627 Kč 78 288 Kč
300 000 Kč 4,0 % 16 let 2 118 Kč 106 656 Kč
300 000 Kč 4,0 % 20 let 1 818 Kč 136 320 Kč

Parametry je nutné přizpůsobit

Při celkových nákladech na úvěr hraje roli každá desetina procenta. Např. při 5,0% úrokové sazbě by při úvěru 300 000 Kč a splácení úvěru v délce 8 let činily celkové náklady na úvěr 64 608 Kč a při splácení úvěru v délce 20 let již dokonce 175 200 Kč. Stejně tak je významné správné zvolení jednotlivých parametrů. Někteří občané si při vyřízení úvěru půjčují vyšší částku než nezbytně potřebují a část peněz použijí např. na zábavu. U vyšších úvěrových částek je vhodné čerpání úvěru konzultovat s odborníkem. Celkové náklady na úvěr se mohou výrazně lišit. Stejně jako je nutné mít pro čerpání úvěru na podnikání kvalitní podnikatelský a finanční plán, tak je dobré mít plán pro výběr úvěru. Splácení úvěru ovlivňuje rodinné finanční hospodaření mnohdy po dlouhou dobu, proto je potřeba výběr parametrů úvěrové smlouvy nepodcenit.

Petr Gola

Další články k tématu Dluhová past

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí