Test z daňových odvodů OSVČ

čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Daňové povinnosti OSVČ se liší, zdali se jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Před zahájením samostatné výdělečné činnosti je vhodné se se všemi daňovými povinnostmi předem seznámit.

Prokažte v našem čtvrtém vánočním testu získáním alespoň 7 bodů z 10 bodů, že daňové povinnosti OSVČ Vám nejsou cizí. U každé otázky je správně pouze jedna odpověď.

1) Při hlavní samostatné výdělečné činnosti se platí měsíční zálohy na sociálním pojištění, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. Jak vysoká je minimální měsíční záloha při zahájení samostatné výdělečné činnosti v roce 2016?

a) 985 Kč

b) 1 241 Kč

c) 1 972 Kč

2) Při hlavní samostatné výdělečné činnosti se platí měsíční zálohy na zdravotním pojištění, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. Jak vysoká je minimální měsíční záloha při zahájení samostatné výdělečné činnosti v roce 2016?

a) 785 Kč

b) 1 090 Kč

c) 1 823 Kč

3) Musí platit měsíční zálohu na zdravotním pojištění zaměstnanec přivydělávající si vlastní samostatnou výdělečnou činností?

a) ano

b) ne

4) Může za zaměstnance přivydělávajícího si samostatnou výdělečnou činností zpracovat daňové povinnosti zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně?

a) ano

b) ne, je nutné podat vlastní daňové přiznání

5) Všechny OSVČ musí za rok vyplnit „přehled o příjmech a výdajích“ pro místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu. Jaký je základní termín pro odevzdání „přehledů“ za rok 2015?

a) do 15. února 2016

b) do konce března 2016

c) do 2. května 2016

6) Z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se neplatí sociální pojištění, pokud je hrubý zisk za celý rok do limitu. Jak vysoký je tento limit za rok 2016? Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

a) 45 980 Kč

b) 64 813 Kč

c) 250 000 Kč

7) Lze vykonávat samostatnou výdělečnou činnosti ve starobním důchodu? 

a) ano

b) ne

8) Při doplacení vynechané měsíční zálohy na povinném pojistném koncem roku není OSSZ (Okresní správou sociálního zabezpečení) a zdravotní pojišťovnou předepsáno penále:

a) ano

b) ne

9) Jak vysoký je daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti při ročním příjmu 500 000 Kč a uplatnění 60% výdajového paušálu?

a) 200 000 Kč

b) 300 000 Kč

c) 500 000 Kč

10) Které z těchto daňových slev není možné uplatnit při využití výdajového paušálu?

a) na poplatníka

b) na studenta

c) na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok a daňové zvýhodnění na děti

Správné odpovědi:

1) C, 2) C, 3) B, 4) B, 5) C, 6) B, 7) A, 8) B, 9) A, 10) C

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí