Test ze státních důchodů

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Penzijní legislativa prošla v posledních letech řadou významných změn, i pro rok 2016 se změnila výpočtová formule důchodu. Státnímu důchodu je vhodné věnovat dostatek pozornosti již během produktivního života. Co by měli žadatelé o důchod vědět?

Prokažte v našem třetím vánočním testu získáním alespoň 7 bodů z 10 bodů, že máte o důchodovém systému základní informace a víte s jakými důchodovými nároky a povinnostmi musíte počítat. U každé otázky je správně pouze jedna odpověď.

1) Vzniká dosažením řádného důchodového věku automaticky nárok na přiznání státního důchodu?

a) ano, stačí si o důchod písemně zažádat na místně příslušné OSSZ

b) ne, je nutné získat i potřebnou dobu pojištění a o důchod si požádat

2) Lze vdovský důchod pobírat po zemřelém druhovi?

a) ano, musí být splněna podmínka společného bydlení 5 let

b) ne, nárok na vdovský důchod vzniká pouze po zemřelém manželovi

3) Jedním ze základních vstupním údajů jsou výdělky, ze kterých se odvádělo v produktivním životě sociální (důchodové pojištění). Od kterého roku se výdělky počítají? 

a) za posledních 10 let

b) za posledních 20 let

c) od roku 1986

4) Jakým způsobem může starobní důchodce pracovat v řádném důchodovém věku?

a) pouze prací na dohodu o provedení práce

b) pouze na libovolnou pracovní dohodu nebo na smlouvu na dobu určitou

c) jakkoliv jako ostatní zaměstnanci, nejsou žádná omezení

5) Mohou mít předčasní důchodci do dosažení řádného důchodového věku nějaký vlastní příjem?

a) ano, ale měsíční výdělek nesmí být vyšší než 15 000 Kč

b) ano, ale příjem nesmí zakládat účast na nemocenském pojištění, lze pracovat např. na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně

c) ne

6) Má nárok nezaopatřené dítě na sirotčí důchod při rozvodu rodičů po rodiči, se kterým nežije ve společné domácnosti?

a) ano

b) ne

7)  Závisí výše invalidního důchodu pouze na přiznaném stupni invalidity?

a) ano

b) ne, zohledňují se i příjmy a doba pojištění

8) Každý důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Jak vysoká je základní výměra důchodu, která je pro všechny důchodce stejná, v roce 2016? 

a) 2 440 Kč

b) 5 000 Kč

c) 11 240 Kč

9) Mohou být občané pobírající starobní důchod postiženi exekucí z důchodu?

a) ano

b) ne

10) Který z výše uvedených důvodů nepatří mezi výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele dle zákoníku práce?

a) nadbytečnost zaměstnance

b) přemístění sídla firmy

c) dosažení důchodového věku zaměstnance

Správné odpovědi:

1) B, 2) B, 3) C, 4) C, 5) B, 6) A, 7) B, 8) A, 9) A, 10) C

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí