Test z pracovního práva

štítek Právo čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Zákoník práce upravuje mimo jiné vznik pracovního poměru, povinnosti zaměstnance i povinnosti zaměstnavatele v jednotlivých pracovních situacích nebo ukončení pracovního poměru.

Prokažte v našem vánočním testu získáním alespoň 7 bodů z 10 bodů, že znáte svá práva vyplývající z pracovně-právního poměru. U každé otázky je správně pouze jedna odpověď.

1) Může zaměstnanec podat výpověď bez uvedení důvodu?

a) ano

b) ne

2) Výpovědní doba při podání výpovědi, ať už ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, je:

a) měsíční

b) dvouměsíční

c) tříměsíční

3) Lze na základě dohody o ukončení pracovního poměru skončit pracovní poměr bez výpovědní doby? 

a) ano

b) ne

4) Minimální měsíční mzda na plný úvazek v roce 2016 činí:

a) 8 500 Kč

b) 9 200 Kč

c) 9 900 Kč

5) Může zaměstnanec během jednoho měsíce pracovat na základě více pracovních smluv pro více zaměstnavatelů?

a) ano

b) ne

6) Jestliže zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď z důvodů, na kterých nenese vinu (např. zrušení pracovního místa), tak náleží zaměstnanci odstupné, jehož výše je odstupňována dle délka trvání pracovního poměru. Jak vysoké odstupné náleží zaměstnanci, který odpracoval u zaměstnavatele více než dva roky?

a) ve výši jednonásobku průměrného výdělku

b) ve výši dvojnásobku průměrného výdělku

c) ve výši trojnásobku průměrného výdělku

7) V pracovní smlouvě je možné sjednat zkušební dobu. Jeli zkušení doba sjednána, tak nesmí být delší než: 

a) 1 měsíc

b) 3 měsíce

c) 1 rok

8) Pracovní smlouva musí být sjednána písemně. Které údaje musí obsahovat pracovní smlouva?

a) druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce

b) výši mzdy, náplň práce a adresu zaměstnavatele

c) vznik pracovního poměru a výši mzdy

9) Základní výměra dovolené činí:

a) 2 týdny za rok

b) 4 týdny za rok

c) 6 týdnů za rok

10) Může být pracovní poměr ukončen s těhotnou zaměstnankyní, která má sjednanou smlouvu na dobu určitou? 

a) ano, uplynutím sjednaného času pracovní poměr skončí

b) ne, s těhotnou zaměstnankyní nemůže být pracovní poměr nikdy ukončen

Správné odpovědi:

1) A, 2) B, 3) A, 4) C, 5) A, 6) C, 7) B, 8) A, 9) B, 10) A

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí