Proč neustále na sobě pracovat?

štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Investice do vlastního vzdělání je v současné době celoživotní proces, který nikdy nekončí. Znalosti a dovednosti jsou největším aktivem každého zaměstnance, díky kterým má na trhu práce mnohem lepší uplatnění a vyšší mzdu.

Zaměstnanci, kteří na sobě neustále pracují, mají i vyšší mzdy. Pro každou úspěšnou firmu jsou nejdůležitější její vlastní schopní zaměstnanci, kteří jsou hnacím motorem tolik potřebných inovací. Příjmové nůžky se i v Česku pomalu rozevírají a nejlepší zaměstnanci dosahují i nadprůměrných mezd.

V roce 2014 pobíralo hrubou měsíční mzdu nad 30 000 Kč 26,7 % zaměstnanců, nad 40 000 Kč 11,8 % zaměstnanců, nad 50 000 Kč 6,3 % zaměstnanců a nad 60 000 Kč 3,93 % zaměstnanců.

Nejvíce stoupají mzdy odborníkům

Pro každou firmu jsou klíčoví schopní a kreativní zaměstnanci, které je potřeba si udržet. V období ekonomického růstu stoupají nejvíce mzdy těmto odborníkům, neboť zaměstnavatelé si chtějí tyto schopné zaměstnance udržet, aby neodešli za jinou pracovní nabídkou. Odborníci mají vždy mnohem lepší vyjednávací pozici pro další zvýšení mzdy než ostatní zaměstnanci. Investice do prohlubování znalostí a dovedností se finančně vyplácí.

Muži mají vyšší mzdy než ženy

I v západoevropských zemích přetrvávají mzdové rozdíly mezi muži a ženami. Maminky s dětmi jsou při uplatnění na trhu práce v nevýhodě. Nižší mzda je v některých případech cena, kterou platí ženy za mateřství. Skloubit kariéru a péči o děti není snadné, přesto se to některých úspěšným ženám výborně daří. Jedním z hlavních důvodů mzdových rozdílů mezi muži a ženami je nedostatek žen ve vedoucích pozicích, přitom právě nejvíce stoupají mzdy desetině zaměstnanců s nejvyššími mzdami. V roce 2014 se pohybovala průměrná měsíční hrubá mzda žen od 73,9 % průměrné mzdy mužů ve Zlínském kraji po 81,9 % průměrné mzdy mužů v Karlovarském kraji.

Vyšší mzda znamená i vyšší zdanění

Přestože je v Česku zavedena 15% sazba daně z příjmu fyzických osob a 7% solidární daň platí pouze zaměstnanci s nadstandardními příjmy nad 106 444 Kč, tak odvádí zaměstnanci s vyššími příjmy více na dani z příjmu fyzických osob. V přiložené tabulce máme vypočtenu daň z příjmu fyzických osob v závislosti na dosahované hrubé mzdě u bezdětného zaměstnance. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč při výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy (tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance).

Hrubá mzda Daň z příjmu fyzických osob Efektivní sazba daně
10 000 Kč 0 Kč 0 %
15 000 Kč 945 Kč 6,3 %
20 000 Kč 1 950 Kč 9,8 %
25 000 Kč 2 955 Kč 11,8 %
30 000 Kč 3 960 Kč 13,2 %
40 000 Kč 5 970 Kč 14,9 %
50 000 Kč 7 980 Kč 16,0 %
60 000 Kč 9 990 Kč 16,7 %

Petr Gola

Další články k tématu Mzdy v ČR

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP