Jak vysoká je průměrná mzda v Česku?

čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Česko patří mezi vyspělé země s nižšími mzdovými rozdíly, přesto jsou v některých oborech mzdy výrazně vyšší než v jiných oborech. Nejvyšší příjmy jsou v peněžnictví a pojišťovnictví, informačních a komunikačních činnostech. Nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství.

Mzdy v Česku jsou omezeny zezdola, neboť je legislativou stanovena minimální měsíční mzda. V roce 2014 činí minimální měsíční mzda 9 200 Kč a pro rok 2016 se zvyšuje na 9 900 Kč. Zaměstnanci pracující za minimální mzda budou mít tedy výplatu v únoru, kdy obdrží mzdu za leden, vyšší.

Zveřejňuje se hrubá mzda

Statistický úřad v Česku pravidelně zveřejňuje údaje o mzdovém vývoji v Česku, např. průměrnou mzdu za celé národní hospodářství nebo průměrnou mzdu v jednotlivých sektorech národního hospodářství. Vždy bývá zveřejňována hrubá mzda a nikoliv čistá mzda, kterou obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet. Každý zaměstnanec může totiž v ročním zúčtování daně za celý rok uplatňovat různé daňové slevy a daňové odpočty. Při stejné roční hrubé mzdě mohou mít dva zaměstnanci značně rozdílnou čistou mzdu.

Během roku se platí záloha na dani z příjmu

Zaměstnavatel za zaměstnance odvádí během roku měsíční zálohu na dani z příjmu fyzických osob. V ročním zúčtování daně prováděném za celý rok se následně vypočítá daňová povinnost za celý rok. Během roku nelze uplatňovat všechny daňové slevy a nelze uplatňovat daňové odpočty. Z důvodu uplatnění daňových odpočtů v ročním zúčtování vzniká nárok na daňovou vratku. Již během roku se může čistá mzda lišit, např. z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na děti, které lze uplatnit při výpočtu měsíční čisté mzdy.

Praktický příklad

Paní Černá má hrubou mzdu 19 600 Kč a je bezdětná. Paní Sýkorová má hrubou mzdu 19 600 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Daňové zvýhodnění na dvě děti činí v roce 2015 částku 2 434 Kč. A právě o tuto částku má paní Sýkorová vyšší čitou měsíční mzdu než paní Černá. Paní Sýkorová obdrží na bankovní účet od svého zaměstnavatele 18 003 Kč a paní Černá obdrží na účet 15 569 Kč.

Ve kterých profesích práce nejvíce sype?

Za rok 2014 byla průměrná měsíční mzda nejvyšší v peněžnictví a pojišťovnictví (48 157 Kč), informačních a komunikačních činnostech (47 364 Kč), výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (41 343 Kč), profesních, vědeckých a technických činnostech (32 480 Kč), těžbě a dobývání (31 409 Kč), veřejné správě (27 614 Kč), zdravotnictví a sociální péči (25 615 Kč) ) a zpracovatelském průmyslu (25 611 Kč). Nejnižší průměrná mzda byly v ubytování, stravování a pohostinství (14 093 Kč), administrativě (16 725 Kč), kultuře (20 948 Kč), zemědělství, lesnictví a rybářství (21 117 Kč), činnostech v oblasti nemovitostí, stavebnictví (22 783 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Mzdy v ČR

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP