Jak vysoké jsou příjmy domácností v EU?

čtení na 2 minuty

Roční příjmy evropských domácností jsou velmi vysoké. Jak si stojí při porovnání ročního mediánu příjmu Česko s ostatními zeměmi EU? Kde jsou příjmy domácností nejvyšší a kde nejnižší?

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Příjem ovlivňuje rodinnou spokojenost více než by si někteří občané přáli. S vyšším příjmem se snižují finanční starosti a finanční stres. V západní Evropě jsou přitom příjmy výrazně vyšší než ve východní Evropě. Mzdové ohodnocení se neliší pouze dle vykonávané práce, ale i dle místa výkonu práce. V některých krajích v jednotlivých zemích je šance, že mzda za stejnou práci bude výrazně vyšší než mzda v jiných městech. Výše disponibilního čistého mediánu příjmu závisí i na zdanění. Kolik skutečně zaplatí zaměstnanci ze své hrubé roční mzdy na dani z příjmu fyzických osob závisí na množství uplatněných daňových slev a nezdanitelných položek. Při stejné hrubé mzdě mohou mít dva zaměstnanci čistou mzdu značně rozdílnou ve všech členských zemích EU.

Proč medián mzdy?

Dle studie Eurostatu „Quality of Life“ jsou nejbohatší domácnosti v Lucembursku. Medián všech čistých ročních příjmů domácností v EU se pohybuje od 2 066 € v Rumunsku po 33 301 € v Lucembursku. Do příjmů se počítají veškeré rodinné příjmy plynoucí ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo státních dávek, a to po odečtení daní. Medián příjmů je prostřední hodnota, čili při seřazení všech domácností dle výši příjmu se jedná o roční příjem domácnosti nacházející se svým ročním příjmem přesně uprostřed. Medián příjmu má lepší vypovídací schopnost než průměr, neboť není nadhodnocen příjmy příjmově nejlépe situovaných domácností.

Medián příjmu domácností v zemích EU

  • Nejvyšší roční čistý příjem domácnosti ze zemí EU je Lucembursku (33 301 €), Dánsku (27 780 €), Švédsku (26 414 €), Finsku (23 702 €), Rakousku (23 211 €), Belgii (21 705 €), Francii (20 954 €), Nizozemí (20 839 €), Německu (19 582 €), Irsku (19 065 €), Velké Británii (18 694 €), Kypru (15 873 €), Itálii (15 821 €) a Španělsku (13 269 €).
  • Nejnižší roční čistý medián příjmů domácností je v Rumunsku (2 066 €), Bulharsku (3 311 €), Maďarsku (4 564 €), Litvě (4 823 €), Chorvatsku (5 078 €), Lotyšsku (5 203 €), Polsku (5 336 €), Estonsku (6 579 €), Slovensku (6 809 €), Řecku (7 680 €), Česku (7 694 €), Portugalsku (8 177 €) a Slovinsku (11 909 €).

Skandinávie hraje prim

Velmi vysokou životní úroveň mají občané v severských zemích. Průměrný čistý příjem v Dánsku, Švédsku a Finsku je v rámci zemí EU nadprůměrný. Severské země jsou v mnoha ekonomických charakteristikách na medailových pozicích a celková hospodářská výkonnost těchto tří zemí je obdivuhodná. Všechny tři země se mohou pochlubit výbornými podnikatelskými podmínkami, minimální korupcí, dobrými pracovními podmínkami, kvalitním školstvím a zdravotnictvím, nízkou kriminalitou, dlouhodobě nízkou nezaměstnaností. Na vysoké ekonomické úrovni daných zemí profitují samozřejmě i občané, jejichž životní úroveň patří mezi nejvyšší na světě.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí