Narození dítěte, na co máte nárok?

štítek Sociální dávky čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Rodinná politika v Česku je při mezinárodním srovnání na vysoké úrovni. Při narození dítěte má vždy jeden z rodičů nárok na daňové zvýhodnění. Při splnění zákonných podmínek je možné obdržet porodné nebo pravidelně dostávat přídavky na děti. Matka dítěte přitom pobírá mateřskou a následně rodičovský příspěvek.

Mateřská se pobírá 28 týdnů, z toho 6 a 8 týdnů před očekávaným dnem porodu. Výše mateřské se odvíjí od předchozího dosahovaného příjmu. Nárok na mateřskou nemají např. studentky nebo nezaměstnané matky. Po skončení nároku na výplatu mateřské se pobírá rodičovský příspěvek. Během pobírání rodičovského příspěvku se mohou rodiče vystřídat. Souhrnná částka rodičovského příspěvku činí 220 000 Kč. Lze si však zvolit délku pobírání rodičovského příspěvku, v závislosti na zvolené délce se liší měsíční částka rodičovského příspěvku. Matky, které nesplnily nárok na mateřskou, dostávají rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte. Na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič celodenně pečující o nejmladší dítě v rodině, nejdéle do 4 let věku.

Daňové zvýhodnění

Rodiče s dětmi platí i nižší daně. Důvodem je uplatnění daňového zvýhodnění, které je nejefektivnější finanční pomocí rodinám s dětmi. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 117 Kč měsíčně, na druhé dítě 1 317 Kč měsíčně a na třetí a další dítě 1 417 Kč.

Právě o částku daňového zvýhodnění má zaměstnanec vyšší čistou mzdu než jeho kolega. Zaměstnanec se dvěma dětmi má čistou mzdu vyšší o 2 434 Kč než jeho bezdětný kolega, přestože mají stejnou hrubou mzdu.

Zpravidla je na rodičovské dovolené matka dítěte, proto daňové zvýhodnění uplatňuje otec dítěte. Daňové zvýhodnění může totiž uplatnit pouze jeden z rodičů. Daňové zvýhodnění se uplatní poprvé za měsíc, kdy se dítě narodilo. Zaměstnanec tedy doručí své mzdové účetní kopii rodného listu a již za tento měsíc je jeho čistá mzda vyšší. Když je daňové zvýhodnění na dvě děti vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, potom náleží dokonce daňový bonus. Zaměstnanec čerpající daňový bonus nezaplatí nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě obdrží peníze od státu.

Přídavky na děti

Rodičovský příspěvek pobírají všechny rodiny, stejně tak nárok na daňové zvýhodnění má vždy jeden z rodičů, u přídavků na děti to neplatí. Nárok na přídavky na děti mají pouze rodiny s rozhodným příjmem do limitu. Přídavky na děti mohou pobírat rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě náleží na každé dítě. Výše přídavku se liší dle věku. Na dítě do 6 let činí 500 Kč měsíčně, na dítě od 6 let do 15 let potom 610 Kč a na dítě od 15 let do 26 let činí 700 Kč. Např. rodina (otec + matka a dvě do 6 let) musí mít příjem do 22 680 Kč, aby jim vznikl nárok na přídavky na děti v souhrnné výši 1 000 Kč (500 Kč + 500 Kč). O přídavky na děti se žádá na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce. Pro období od 1. října 2015 do 30. září 2016 se budou hodnotit příjmy v roku 2014.

Porodné

Na porodné má nárok pouze rodina s příjmem do limitu. Ze zákona má na porodné nárok rodina, pokud příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodina a koeficientu 2,70. Porodné na první dítě činí 13 000 Kč, na druhé dítě je porodné 10 000 Kč. Rodina (otec a matka) musí mít příjem při narození prvního dítěte do 20 817 Kč, při narození druhého dítěte (první dítě je mladší 6 let) do 25 515 Kč. Pro účely porodného se posuzuje příjem v předcházejícím čtvrtletí oproti čtvrtletí, kdy se dítě narodilo. O porodné se žádá na místně příslušném úřad práce.

Petr Gola

Další články k tématu Děti a finance

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí