Možnosti přivýdělku pro rodiče

čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Rodiče chtějí svým dětem dopřát to nejlepší. Proto se někteří rodiče snaží zlepšit finanční situaci rodiny i formou přivýdělku. Bez omezení si může přivydělat i maminka na rodičovské dovolené, která pobírá rodičovský příspěvek.

Vyšší příjem znamená vyšší životní úroveň, kdy si rodina může koupit více zboží a služeb. Jestliže není možné v práci dosáhnout vyšší mzdy, potom je potřeba hledat novou práci. Ne vždy se to však daří. Další možností je tedy hledání přivýdělku.

Jak si může zaměstnanec přivydělat?

Možností je celá řada. Lze si najít práci na zkrácený pracovní úvazek na standardní smlouvu na dobu neurčitou, pracovat na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Současně je možné zahájit samostatnou výdělečnou činnost. Na druhu přivýdělku bude záviset zdanění. Zaměstnanec přivydělávající si formou druhého příjmu opět ze zaměstnaneckého poměru musí počítat s tím, že prohlášení k dani lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Daňové slevy (zejména na poplatníka a daňové zvýhodnění na děti) není tedy možné uplatnit u obou zaměstnavatelů.

Práce na dohody do limitu

V praxi nejoblíbenějším přivýdělkem je práce na dohodu. Jestliže je měsíční odměna z některé z dohod do limitu, tak se z měsíční odměny neplatí povinné pojistné. Z měsíční odměny z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. U dohody o pracovní činnosti je limitem odměna 2 499 Kč. Na základě dohody o provedení práce je možné pro jednoho zaměstnavatele pracovat maximálně 300 hodin za rok. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Výhoda zkráceného úvazku

Práce vykonávaná na základě standardní pracovní smlouvy, např. na zkrácený úvazek je oproti dohodě výhodná v tom, že na základě takové práce vzniká nárok na placenou dovolenou nebo výplatu odstupného. V praxi je však problematické mít i pro druhý příjem standardní pracovní smlouvu, proto se volí obyčejně přivýdělek na dohodu.

Výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmů

Pro zaměstnance je výkon samostatné výdělečné činnosti výhodný, neboť je považována za vedlejší zdroj příjmů. Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění není při vedlejší výdělečné činnosti nutné dodržovat minimální vyměřovací základ jako je tomu při hlavní činnosti. Sociální pojištění se do limitu z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti neplatí. Limitem za celý rok 2015 je částka 63 865 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se poměrně snižuje. I při vedlejší samostatné výdělečné činnosti musí být na finanční úřad odevzdáno daňové přiznání a na OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) a zdravotní pojišťovnu přehled o příjmech a výdajích. V daňovém přiznání se uvádí příjmy ze zaměstnání i samostatné výdělečné činnosti, proto je nutné si od zaměstnavatele nechat vystavit „potvrzení o zdanitelných příjmech“, ve kterém jsou potřebné údaje k vyplnění daňového přiznání. Toto potvrzení je nedílnou přílohou daňového přiznání. V přehledech se uvádí pouze příjmy se samostatné výdělečné činnosti, ze zaměstnání nikoliv.

Petr Gola

Další články k tématu Děti a finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí