Dohoda o provedení práce a zdravotní pojištění

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Z odměny plynoucí na základě práce na dohodu o provedení práce se v některých případech zdravotní pojištění platí, v jiných nikoliv. Někteří zaměstnanci pracují současně na základě více dohod o provedení práce. Jak je to s výpočtem zdravotního pojištění?

Základním limitem pro výpočet zdravotního pojištění z odměny plynoucí na základě práce na dohodu o provedení práce je skutečnost, zdali je měsíční odměna do limitu.

Jestliže je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak se z odměny zdravotní pojištění neplatí. Když je měsíční odměna vyšší, tak se již zdravotní pojištění platí.

Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. Během roku je možné pracovat na základě dohody o provedení práce pro více zaměstnavatelů, a to i současně.

Práce na základě více dohod pro zaměstnavatele

Někteří zaměstnavatelé pracují pro jednoho zaměstnavatele na základě více pracovních dohod. Na základě každé dohody o provedení práce vykonávají jinou práci. Pro účely placení zdravotního pojištění se měsíční odměny z více dohod sčítají, pokud se jedná o dohody o provedení práce uzavřené u jednoho zaměstnavatele.

Praktický příklad

Paní Kučerová pracuje pro zaměstnavatele XY na základě dvou dohod o provedení práce. Z jedné dohody o provedení práce má měsíční odměnu ve výši 6 500 Kč a z druhé dohody o provedení práce ve výši 5 500 Kč. V měsíci červnu činí tedy celková odměna paní Kučerová 12 000 Kč (6 500 Kč + 5 500 Kč). Z měsíční odměny je paní Kučerové sraženo zdravotní pojištění ve výši 540 Kč (12 000 Kč × 4,5 %). Dalších 1 080 Kč (12 000 Kč × 9 %) na zdravotním pojištění zaplatí za paní Kučerovou zaměstnavatel.

Kdy přihlašují zaměstnavatele zaměstnance?

Když je práce vykonávaná na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, tak nemusí zaměstnavatel tohoto zaměstnance přihlašovat u zdravotní pojišťovny. Pro účely placení zdravotního pojištění není totiž považován tento pracovník za zaměstnance. V případě, že je měsíční odměna vyšší než 10 000 Kč, tak musí zaměstnavatel pracovníka u příslušné zdravotní pojišťovny přihlásit jako zaměstnance.

  • Když měsíční odměna během roku kolísá a v některých případech je do limitu a v některých měsících nad limit, tak musí zaměstnavatel pracovníka v průběhu roku přihlašovat a odhlašovat u příslušné zdravotní pojišťovny.
  • V registru zdravotní pojišťovny je občan pracující na základě dohody o provedení práce veden jako zaměstnanec pouze v měsících, kdy měsíční odměna je vyšší než 10 000 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí