Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

I při dočasné ztrátě zaměstnání je vhodné se co nejdříve registrovat na úřadu práce. Při splnění zákonných podmínek jsou občané v evidenci na úřadu práce finančně zajištěni během podpůrčí doby podporou v nezaměstnanosti. Jaké podmínky je nutné splnit?

Nárok na hmotné zajištění formou podpory v nezaměstnanosti nemají všichni občané vedeni v evidenci na úřadu práce. Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je nutné splnit zákonné podmínky. Žadatelé o podporu v nezaměstnanosti musí získat dobu pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Dobu pojištění je přitom nutné doložit.

Kdo nezíská potřebnou dobu pojištění?

Do doby pojištění se započítává především doba, kdy je z příjmu ze zaměstnání nebo podnikání placeno sociální pojištění. V některých případech je podmínka nároku na podporu v nezaměstnanosti splněna i se započítáním náhradních dob pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu). V praxi nejčasněji podmínku nároku na podporu v nezaměstnanosti nesplní:

  • občané pracující pouze krátkou dobu po delší evidenci na úřadu práce v minulosti
  • lidé pracující pouze na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, protože z odměny do limitu se u dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění a nevzniká tak účast na pojištění
  • studenti, kteří nezískali během studia výdělečnou činností potřebnou dobu pojištění, studium se pro nárok na podporu v nezaměstnanosti jako náhradní doba pojištění nezapočítává
  • občané pracující „na černo“, z příjmu na ruku se neplatí sociální pojištění, proto z této činnosti nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, samotná práce „na černo“ je sankciována a hrozí vysoké pokuty

I pro občany, kteří nesplní podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je vhodné být v evidenci na úřadu práce. Pracovníci úřadu práce mohou pomoci při hledání nového pracovního místa. Za občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát.

O podporu v nezaměstnanosti je nutné zažádat

Bez písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti není možné podporu pobírat. Proto je nutné při ztrátě zaměstnání se osobně dostavit na místně příslušný úřad práce dle trvalého bydliště. Na úřadu práce je možné dle životní situace požádat o sociální dávky. Protože výše podpory v nezaměstnanosti závisí na dosaženém příjmu v rozhodném období, tak je nutné k písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti přiložit údaje pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, např.:

  • evidenčním listem důchodového pojištění, který zaměstnanci předloží zaměstnavatel
  • potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného měsíčního čistého výdělku a dalších rozhodných skutečnostech pro účely podpory v nezaměstnanosti
  • živnostníci předkládají potvrzení od místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) o době pojištění a výši vyměřovacího základu

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP