Odstupné a podpora v nezaměstnanosti

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zaměstnanci, kteří dostanou od svého zaměstnavatele odstupné, mají v případě splnění zákonných podmínek nárok na odstupné. Obdržení odstupného rovněž znamená, že dochází k odkladu nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Jestliže je pracovní poměr ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele dle důvodů uvedených v § 52, písm. a) až c) a § 52, písm. e), tak náleží zaměstnanci odstupné. Důvodem výplaty odstupného je skutečnost, že zaměstnanec nenese na výpovědi žádnou vinu. Výpověď podává zaměstnavatel z důvodu rušení, přemístění, nadbytečnosti zaměstnance nebo ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce z důvodu onemocnění z povolání je přesně tímto důvodem. Výše odstupného se liší dle délky trvání pracovního poměru. Zaměstnanci, kteří odpracovali pro zaměstnavatele déle než 2 roky, mají nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

Z důvodu výpovědi ze zdravotních důvodů v souladu s § 52, písm. e) náleží odstupné minimálně ve výši 12násobku průměrného výdělku.

Odstupné je jednorázový příspěvek

Na odstupné mají při splnění zákonných podmínek všichni zaměstnanci, kteří dostanou výpověď z výše uvedených důvodů. Pro nárok na odstupné není rozhodující, zdali zaměstnanec nastoupí ihned do jiného zaměstnání nebo se bude registrovat na úřadu práce. Rovněž občané, kteří budou odcházet do důchodu nebo začnou podnikat, mají při splnění zákonných podmínek nárok na odstupné. Na odstupné vzniká nárok i při ukončení pracovního poměru dohodou, jestliže je v písemné dohodě uveden jako důvod ukončení pracovního poměru např. nadbytečnost zaměstnance dle § 52, písm. c) zákoníku práce. Vždy je však nutné důvod ukončení pracovního poměru v dohodě uvést, jinak má zaměstnanec problém se svého nároku domoci, jestliže zaměstnavatel odstupné nezaplatí.

Kdy se vyplácí odstupné?

Zaměstnavatel vyplácí odstupné v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu. Je možné odstupné vyplatit i v jiném termínu, jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne. Zákonem je stanovena pouze minimální výše odstupného. Zaměstnavatel však může vyplatit dobrovolně i vyšší odstupné.

Odstupné a odklad podpory v nezaměstnanosti

Ze zákona znamená výplata odstupného odklad nároku na podporu v nezaměstnanosti. Vychází se z úvahy, že během nároku na odstupné není občan bez finančních prostředků. Když se tedy obdrží např. trojměsíční odstupné, tak vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti až od čtvrtého měsíce evidence na úřadu práce. Základní podpůrčí doba se však nekrátí, pouze se odkládá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  • Občané, kteří obdrží trojměsíční odstupné, kteří si např. za tři měsíce najdou novou práci, tedy neobdrží žádnou podporu v nezaměstnanosti.
  • Jestliže např. 45letý občan obdrží tříměsíční odstupné a nemůže delší dobu najít novou práci, tak první tři měsíce je zajištěn formou odstupného a dalších 5 měsíců pobírá standardně podporu v nezaměstnanosti. Celkem není tedy bez finančního zajištění po dobu 8 měsíců (3 měsíce odstupné + 5 měsíců podpora v nezaměstnanosti).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP