Ukončení pracovního poměru a podpora v nezaměstnanosti

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Pracovní poměr může být ukončen pouze výpovědí podanou zaměstnancem, výpovědí podanou zaměstnavatelem nebo dohodou. Způsob ukončení pracovního poměru má přitom vliv na výpočet podpory v nezaměstnanosti.

Způsob ukončení pracovního poměru významně ovlivňuje nárok na podporu v nezaměstnanosti. Když zaměstnanec obdrží výpověď od svého zaměstnavatele, potom má nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 65 % z průměrného čistého příjmu v prvních dvou měsících, 50 % z průměrného čistého příjmu v dalších dvou měsících a 45 % z následujících měsících nároku na podporu v nezaměstnanosti. Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce. Nejčastějším výpovědním důvodem v praxi je nadbytečnost zaměstnance (§ 52, písmeno c) zákoníku práce).

Co když podá výpověď zaměstnanec?

Zaměstnanec může podat výpověď bez udání důvodu. Zaměstnanec může ukončit pracovní poměr kdykoliv. Jestliže je podána výpověď zaměstnancem a následně se po skončení pracovního poměru zaměstnanec eviduje na úřadu práce, tak náleží podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu pouze ve výši 45 % předchozího čistého příjmu. Pro zaměstnance, kteří jsou v práci nespokojeni a chtějí pracovní poměr ukončit, je vhodné podat výpověď až v případě, že mají domluvenou již novou práci. V opačném případě je potřeba počítat s nárokem na podporu v nezaměstnanosti po celou dobu pouze ve snížené výši. Při podání výpovědi zaměstnavatelem i zaměstnancem musí být dodržena dvouměsíční výpovědní doba, která začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.

I při podání výpovědi ze strany zaměstnance nemusí být v některých případech podpora v nezaměstnanosti krácena. Např. když zaměstnanec podává výpověď ze zdravotních důvodů nebo v případě, že musí zaměstnanec pečovat o dítě nebo závislou osobu. Všechny důvody jsou uvedeny v § 5 zákona o zaměstnanosti. Všechny důvody je nutné v písemné výpovědi uvést a doložit, aby se podpora v nezaměstnanosti nekrátila.

Jak je to v případě dohody?

Na základě dohody o ukončení pracovního poměru může být pracovní poměr ukončen kdykoliv, i např. během několik málo následujících dní. S dohodou musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Dohoda není jednostranný právní úkon. Když je pracovní poměr ukončen dohodou a je v dohodě uveden důvod ukončení pracovního poměru (např. právě nadbytečnost dle § 52, písmena c), tak náleží podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu ve standardní výši. Jestliže není v dohodě o ukončení pracovního poměru uveden výpovědní důvod ze strany zaměstnavatele nebo vážné osobní překážky (např. zdravotní stav, péče o dítě, péče o závislou osobu), tak náleží podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu pouze ve výši 45 % předchozího čistého příjmu.

Všechny důvody však musí být uvedeny v dohodě o ukončení pracovního poměru. Při jejich neuvedení se dostane žadatel o podporu v nezaměstnanosti do průkazní tísně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí