Ukončení práce ve zkušební době

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Ve většině případů sjednává zaměstnavatel se zaměstnancem při uzavření pracovního poměru zkušební dobu. Zkušební doba je výhodná pro zaměstnavatele. Zaměstnanci se však nemusí zkušební doby obávat, i pro ně je to v některých případech výhoda.

Když je sjednána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem zkušební doba, tak nesmí být delší než tři měsíce ode dne vzniku pracovního poměru nebo šest měsíců ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance. Dle zákoníku práce je zkušební dobu možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

Zrušit pracovní poměr lze ihned

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li uveden den pozdější. Zaměstnanci ani zaměstnavatelé nemusí v písemnosti uvádět důvod zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Vzor ukončení pracovního poměru ve zkušební době

S písemností o zrušení pracovního poměru ve zkušební době není potřeba si příliš lámat hlavu. Vše je možné napsat ručně a doručit zaměstnavateli, je možné použít následující vzor:

MNO, spol. s r. o.

Se sídlem v Brně, Lesní 1515

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Dle pracovní smlouvy sjednané dne 3. listopadu 2014 pracuji ve Vaší společnosti jako IT pracovník. V uzavřené pracovní smlouvě je sjednána tříměsíční zkušební doba.

V souladu s ustanovením § 66 zákoníku práce Vám oznamuji, že ukončuji pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni 21. ledna 2015.

V Brně dne 19. ledna 2015

Jan Novák

Přírodní 29

Brno

Výhody zkušební doby

Zkušební doba slouží zaměstnavatelům k otestování zaměstnance. Během zkušební doby mají zaměstnavatelé čas zjistit, zdali zaměstnanec svoji práci zvládá a bude pro firmu přínosem. Zkušební doba může být výhodná i pro zaměstnance. V praxi se stává, že zaměstnanec obdrží během zkušební doby ještě lepší pracovní nabídku. Zkušební doba umožňuje zaměstnanci ihned ukončit pracovní poměr.

Petr Gola

Další články k tématu Ukončení práce

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP