OSVČ platí nižší pojistné

štítek Pojištění čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádí méně na povinném pojistném než zaměstnanci. Možnost placení nižších daní může hrát v rozhodování, zdali být zaměstnanec nebo OSVČ roli. Vždy však platí něco za něco. OSVČ mají mnohem nižší státní dávky.

Zaměstnanci odvádí na povinném pojistném méně než OSVČ. Do povinných odvodů placených zaměstnanci je nutné zahrnout nejenom sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem, ale rovněž sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Proto odvádí zaměstnanci na povinném pojistném více než OSVČ.

Zaměstnanci se však nikdy za dobu trvání zaměstnání nemohou stát dlužníky na zdravotním a sociálním pojištění. Za zaplacení sociálního a zdravotního pojištění na účet příslušných institucí (místně příslušné OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny) je zodpovědný vždy jejich zaměstnavatel. Když zaměstnavatelé neplatí řádně povinné pojistné, tak je následně toto pojistné vymáháno po zaměstnavateli.

OSVČ jsou však za odvod povinných plateb samy zodpovědné. Stane-li se nějaká chyba, tak se mohou dostat do finančních problémů. Je jim předepsáno penále. A dluhy jsou exekučně vymáhány. OSVČ přitom ručí celým svým majetkem. Kdo chce být OSVČ, ten musí počítat s rizikem. Neúspěšná samostatná výdělečná činnost často končí s dluhy, které se mohou následně splácet několik let.

Kolik platí na povinném pojistném zaměstnanec?

Zaměstnanec platí na sociálním pojištění 6,5 % ze své hrubé mzdy. Další 4,5 % odvádí na zdravotním pojištění. Zaměstnavatel platí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění.

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Svobodová má hrubou měsíční mzdu 20 400 Kč. Kolik zaplatí na zdravotním a sociálním pojištění za celý rok 2014?

Text Částka
Hrubá měsíční mzda 20 400 Kč
Měsíční zdravotní pojištění placené zaměstnancem 918 Kč
Měsíční zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 1 836 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem 1 326 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 5 100 Kč
Povinné pojistné za měsíc celkem 9 180 Kč
Povinné pojistné za celý rok 110 160 Kč

vlastní výpočet autora

Kolik platí na pojistném OSVČ?

Osoby samostatně výdělečné činné odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu a na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu. Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se platí povinné pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ za celý rok 2014 u zdravotního pojištění je 155 652 Kč za celý rok. Minimální vyměřovací základ za celý rok 2014 u sociálního pojištění je 77 832 Kč.

Praktický příklad

OSVČ paní Kučerová má za celý rok 2014 hrubý zisk 244 800 Kč (měsíční hrubý zisk je tedy 20 400 Kč). Kolik zaplatí na povinném pojistném paní Kučerová za rok 2014?

Text Částka
Hrubý roční zisk 244 800 Kč
Vyměřovací základ pro platbu

zdravotního pojištění

| 155 652 Kč | | Vyměřovací základ pro platbu Sociálního pojištění | 122 400 Kč | | Zdravotní pojištění za rok 2014 | 21 014 Kč | | Sociální pojištění za rok 2014 | 22 727 Kč | | Povinné pojistné celkem | 43 741 Kč |

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Další články k tématu Nelehký život OSVČ

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí