Na co mají zaměstnanci nárok a OSVČ ne?

čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Výpovědní lhůta, nárok na odstupné, zákonné příplatky za práci v přesčas, v noci nebo ve svátek, placená dovolená, omezené ručení za škodu, možnost čerpání zaměstnaneckých benefitů. To vše jsou výhody, které mohou zaměstnanci čerpat a živnostníci nikoliv.

Zaměstnanci mají nárok na výhody v pracovně-právní oblasti, které nemohou OSVČ využít. Tyto nároky je vhodné rovněž zohlednit při posuzování životního stylu zaměstnanců a OSVČ. Nebo při rozhodnutí, zdali být raději zaměstnancem nebo živnostníkem.

Placená dovolená

Každý zaměstnanec má ze zákona nárok minimálně na 4 týdny placené dovolené. Velmi často však nabízí zaměstnavatelé 5 týdnů dovolené. Živnostníci nemají dovolenou placenou, za dovolenou nemají žádný vlastní příjem. OSVČ si tak musí na dovolenou vydělat v předstihu. Na druhou stranu jsou často zaměstnanci při výběru termínu dovolené omezeni. OSVČ si mohou dovolenou čerpat dle svého uvážení, v praxi však čerpají živnostníci zpravidla kratší dovolenou než zaměstnanci. V období zakázek je delší dovolená nemyslitelná.

Výpovědní lhůta s nárokem na mzdu

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze v souladu s ustanoveními zákoníku práce. V praxi je nejběžnějším výpovědním důvodem ze strany zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost. Výpovědní lhůta při podání výpovědi je přitom dvouměsíční a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. Během výpovědní doby má zaměstnanec nárok na mzdu a zodpovědní zaměstnanci využívají této doby k hledání nového zaměstnání. OSVČ ukončují činnost okamžitě. Nemají žádnou placenou lhůtu na urovnání svých záležitostí. Zaměstnanci mají navíc nárok na odstupné. Výše odstupného se liší dle délky odpracované doby pro zaměstnavatele.

  • Když pracovní poměr trval méně než 1 rok, tak činí odstupné jednonásobek průměrného výdělku.
  • Jestliže pracovní poměr trval déle než 1 rok a méně než 2 roky, tak dosahuje odstupné dvojnásobku průměrného výdělku.
  • Pokud pracovní poměr trval déle než 2 roky, tak je odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

O dobu pobírání odstupného se prodlužuje podpůrčí doba pro výplatu podpory v nezaměstnanosti, neboť za měsíce obdržení odstupného podpora v nezaměstnanosti nenáleží.

OSVČ ručí neomezeně

Samostatná výdělečná činnost nese s sebou veliké riziko. Neúspěšná samostatná výdělečná činnost končí mnohdy s dluhy. Splácení dlužných závazků následně provází neúspěšného živnostníka další roky. Zaměstnanec může být při zavinění škody postižen maximálně do 4,5násobku průměrné mzdy.

Zaměstnanci mají nárok na příplatky

Ze zákona mají zaměstnanci nárok alespoň na zákonný příplatek za práci přesčas, v noci, o víkendu nebo ve svátek. Současně je nutné dodržovat zákonné přestávky, maximální počet odpracovaných hodin apod. Kolik hodin měsíčně a kdy pracuje živnostník se nikdo neptá. OSVČ mohou tedy pracovat méně, zpravidla však více hodin. Zaměstnanci dostávají od svého zaměstnavatele mimo hrubou mzdu další plněné – např. příspěvek na obědy, služební auto, notebook.

Petr Gola

Další články k tématu Nelehký život OSVČ

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí