Když dva dělají totéž, není to totéž

čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Každý jinak komunikuje, jedná, přemýšlí a vykonává svoji práci. Dva zaměstnanci vykonávající stejnou práci budou mít jiné pracovní výsledky. Stejně tak dva živnostníci. Když dva dělají stejnou činnost, tak způsob výkonu i výsledek bude rozdílný. Objevme své silné stránky a dělejme, co nám nejvíce vyhovuje.

Zaměstnanci jsou na rozdíl od živnostníků nuceni dodržovat pracovní postupy a pracovat v souladu s firemní kulturou a zvyklostmi. OSVČ mají volné ruce. Velmi často se však stávají i drobní živnostníci zaměstnavatelem. Malé firmy do deseti zaměstnanců jsou hlavním motorem ekonomiky většiny vyspělých zemích světa. Mikrofirmy se výrazným způsobem podílejí na snižování nezaměstnanosti v zemi a regionu.

Zaměstnance nelze hodnotit dle stejných měřítek

Živnostníci zaměstnávající zaměstnance musí ke svým zaměstnancům přistupovat jinak než sami k sobě. Někteří majitelé menších společností se řídí heslem, že „každý je nahraditelný“, což je špatně. Každý ze zaměstnanců je sice nahraditelný, ale čím náročnější práce po tvůrčí a inovační stránce, tím jsou mezi zaměstnanci větší rozdíly. Nový zaměstnanec nemusí být nutně lepší. Spolehlivé a klíčové zaměstnance je vhodné si udržet. Správně motivovat a umět jim naslouchat. I při vyšší nezaměstnanosti není rozhodně snadné rychle nahradit dobrého pracovníka.

Individuální přístup se vyplácí

Když podnikatel nebo živnostník přistupuje ke svým zaměstnancům individuálně, tak zvyšuje jejich pracovní výkonnost. Správně zaujmout, motivovat a rozvíjet silné stránky zaměstnanců, to jsou důvody, proč někteří drobní živnostníci se mění v majitele firem. Úloha personální politiky se někdy podceňuje. Přitom právě schopní zaměstnanci mohou zajistit potřebný ekonomický růst a vyšší zisky. Zásahy do pracovního kolektivu je vhodné provádět promyšleně a s dlouhodobou vizí. Časté personální změny se nevyplácí. Ne všechny personální změny jsou totiž k lepšímu. Mezi priority velkých i menších firem by mělo patřit udržení klíčových zaměstnanců.

Umění zvládání chaosu a zmatku

Úspěšní živnostníci a dobří zaměstnanci mají společné, že umí zvládat pracovní stres. Většina pracovních problémů má řešení. Je však nutné zachovat klid. Zbytečně se nerozčilovat. V důchodu většina lidí na pracovní problémy vzpomíná jako na směšné. Že se jednalo o maličkosti. Když jsme zdraví a nejde o život, tak lze dělat chyby. Chyby k životu neodmyslitelně patří. Nepřesnosti a nedorozumění se dají většinou napravit. Řešení se dá nají, jenom to chce zachovat chladnou hlavu. A jednat s rozmyslem.

Petr Gola

Další články k tématu Nelehký život OSVČ

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí