Pracovali jste ve více zemích? Budete mít dva důchody

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: gratisography.com, ilustrační fotografie

Občané pracující v produktivním věku ve více zemích EU budou mít dva či více státních důchodů. Při práci v členských zemích EU je situace jednoznačná. Při práci v ostatních zemích záleží na úpravě příslušné mezinárodní smlouvy.

Při práci ve více členských zemích EU vznikne při splnění zákonných podmínek nárok na státní důchod ze všech zemí, kde občan pracoval déle než jeden rok. Při kratší době se tato práce započte v poslední zemi. Vždy je nutné počítat s tím, že vypočtený důchod z každé země odpovídá získané době pojištění na území daného státu. Při odpracování pouze několika málo let v dané zemi, bude i poměrný důchod z daného státu nízký.

Nutnost získání doby pojištění

Pro přiznání státního důchodu v každé členské zemi EU musí být splněny zákonné podmínky. Zejména je nutné získat potřebnou dobu pojištění. Když není potřebná doba pojištění získána, tak není státní důchod přiznán. Státní důchod není automatický. Občané s nedostatečnou dobou pojištění státní důchod při dosažení řádného důchodového věku nedostanou. Budou odkázáni na sociální dávky. Nutné doba pojištění se v jednotlivých zemích liší.

  • V Česku je v roce 2014 nutné získat dobu pojištění v rozsahu 30 let. Po roce 2018 bude zapotřebí získat dobu pojištění 35 let.
  • Protože by občané při práci ve více členských zemí EU potřebnou dobu pojištění na území každého státu nezískali, tak se pro účely přiznání státního důchodu doba pojištění sčítá. Žádný rok pojištění nepropadne.

Když není z příjmu odváděno důchodové pojištění, tak se tato doba nezapočítává do doby pojištění. Při práci „načerno“ v cizině tedy nárok na důchod z dané země nevzniká. Z příjmu je nutné odvádět sociální (důchodové) pojištění.

Praktický příklad

Paní Nováková získá v Česku dobu pojištění 25 let, v Německu získá dobu pojištění 7 let a v Rakousku získá dobu pojištění 3 roky. Paní Nováková dosáhla v roce 2014 důchodového věku a zažádá si v Česku o důchod. Paní Nováková potřebnou dobu pojištění získá. Celková doba pojištění bude 35 let (25 let + 7 let + 3 roky). 

Co je dobré vědět?

Důchod z více členských zemí EU nepřichází současně. Vždy až po dosažení důchodového věku v dané zemi. V každé zemi je přitom rozdílný důchodový věk. Státní důchod v každé členské zemi EU se počítá odlišně. V některých zemích jsou státní důchody poměrně vysoké. V jiných zemích jsou naopak nízké.

  • Výpočet státního důchodu s mezinárodním prvkem je složitější a komplikovanější. Administrativní požadavky jsou náročnější. Proto je vhodné se při práci ve více zemích věnovat důchodové problematice v dostatečném předstihu. Aby byla správně započítána veškerá doba pojištění a výdělky.
  • Při práci v zemích mimo EU je situace komplikovanější. Záleží vždy na příslušné mezinárodní smlouvě o sociálním zabezpečení.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP