Evropa stárne, důchody klesají

štítky Penze Stalo se čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Přestože zaměstnanci odvádí na důchodovém pojištění v souhrnu 28 % (6,5 % je zaměstnancům sraženo z jejich hrubé mzdy a dalších 21,5 % za ně odvádí na důchodovém pojištění zaměstnavatel), tak v systému chybí peníze, nejenom v Česku, ale i ostatních vyspělých zemích. Hlavním důvodem jsou demografické trendy.

V evropských zemích klesá poměr pracujících vůči penzistům, stoupá střední délka 65letých občanů, státy tak vyplácejí důchody déle než tomu bylo v minulosti. V současné době v Evropské unii totiž připadají na jednoho občana staršího 65 let čtyři osoby v produktivním věku (tj. od 15 do 64 let). Dle demografických trendů však za 50 let budou v EU v průměru připadat na jednoho penzistu pouze dva občané v produktivním věku. V některých vyspělých západoevropských zemích bude tento poměr dokonce pod touto hranicí.

Nejstarší jsou Italové

Demografie určuje budoucnost každé země více, než si řada občanů připouští. V oblasti důchodu musí tedy evropské země počítat s tím, že se bude prodlužovat důchodový věk, státní penze bude klesat a vlastní zabezpečení na důchod bude hrát vyšší roli. Evropa totiž stárne.

  • Nejvyšší poměr občanů starších 65 let vůči občanům ve věku 15 až 64 let je v Itálii (32 %). Následuje Německo (31 %), Švédsko (29 %), Řecko (28 %), Belgie, Finsko a Portugalsko (27 %), Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Lotyšsko, Rakousko, Velká Británie (26 %). V Česku je to 22 %.
  • Nenižší poměr je na Kypru a Slovensku (17 %), Irsku a Islandu (18 %), Polsku (19 %), Lucembursku (20 %), Rumunsku a Maltě (21 %).

Podíl seniorů v populaci je tedy v členských zemích EU vyšší než v ostatních zemích světa. Tlak na změnu důchodových systému je tedy v Evropě vyšší než v mimoevropských zemích. Podívejme se na podíl občanů starších 65 let oproti občanům ve věku 15 let až 64 let ve vybraných zemích světa:

Indie (8 %), Egypt (8 %), Izrael (8 %), Turecko (9 %), Mexiko (10 %), Čína (12 %), Thajsko (13 %), Korea (16 %), Argentina (17 %), Austrálie (20 %), USA (20 %), Kanada (21 %).

Evropu trápí i nízká porodnost

Evropské státy starší obyvatelstvo a tedy vyšší průměrný věk než ostatní vyspělé země světa a tento trend bude pokračovat, neboť Evropu trápí nízká porodnost.

  • Nejméně dětí v průměru na jednu ženu připadá v Maďarsku (1,23), Rumunsku (1,25), Polsku (1,3), Lotyšsku (1,34), Portugalsku (1,35), Německu (1,36), Maltě (1,38), Itálii (1,41), Rakousku (1,42) a Česku (1,43).
  • Nejvíce dětí na jednu ženu připadá v Irsku (2,05), Francii (2,03), Velké Británii (1,98), Švédsku (1,9 %), Belgii (1,84) a Finsku (1,83).

V některých vyspělých mimoevropských zemích je to však více, např. Novém Zélandu (2,1), Argentině (2,2), Mexiku (2,28), Indii (2,59), Egyptu (2,67), Izraeli (3,0), Novém Zélandu (2,1).

Změny se dotknou i ekonomiky

Demografické změny přináší i nové podnikatelské příležitosti. V oblasti služeb a zboží pro seniory nacházejí uplatnění nové firmy. Senioři chtějí více cestovat a být aktivní než v minulosti. Firmy, které najdou ve službách pro penzisty uplatnění, mohou velmi dobře profitovat.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí