Kde hledat možnosti úspor?

čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Reklama a propagace je naprostou nutností pro všechny firmy a OSVČ, které přímo prodávají své výrobky či služby. Minimalizovat reklamu není rozhodně správný krok, důležité je však hledat co nejefektivnější formy reklamy. Kde tedy hledat úspory? Co takhle minimalizace zásob nebo nižší faktury za energie.

Snižování nákladů (výdajů) je cesta k vyšším ziskům a možnostem pro investování. Každá firma nebo podnikatel je v jiné situaci, přesto se dají hledat společné body úspor: zásoby či energie. Logistika roste na významu ve všech firmách. Skladovací politika se samozřejmě v jednotlivých firmách liší. Dobré však je, když zásoby jsou pouze ve výši, která je nezbytně nutná pro zachování plynulého chodu společnosti. „Předzásobení“ kvůli nečekaným výpadkům není zpravidla opodstatněné, u většiny výrobků, materiálu nebo zboží se dá situace řešit operativně.

Proč nejsou dobré vysoké zásoby?

Příliš vysoké zásoby zvyšují firemní finanční nároky na sklady, proces skladování, zvyšuje se riziko škody či krádeže, navíc se předzásobením zhoršuje firemní cash-flow. Větší zásoby znamenají zkrátka náklady navíc. Optimalizace zásob je cestou, jak ušetřit. Snižování stavu zásob je i pro menší společnosti velmi důležitý úkol. Velké zásoby znamenají i účetní problémy a zastarávání. Často je zapotřebí vést skladovou evidenci ve zvláštním programu a následně data přetahovat do účetního systému.

  • Vytváření tlaku na snižování stavu zásob je velmi důležitý úkol. Základem je dobré plánování výroby a odbytu.
  • Ideální je, když je možné volit dodávky „just in time“ a eliminovat tak zbytečné mezisklady. Neboť každá manipulace a převoz navíc přináší vyšší náklady a riziko.

Jaké úspory přináší menší zásoby?

Jestliže se daří optimalizovat stav zásob, potom dochází ke značným úsporám:

Menší skladovací prostory, méně zaměstnanců ve skladech, nižší škody a ztráty a především lepší cash-flow, protože nedochází k „předzásobení“. Navíc investicí ušetřených finančních prostředků získává firma „finanční náskok“.

Snižujeme energetickou náročnost

Výdaje za energie tvoří značnou část firemních nákladů. Výdaje za elektřinu, benzín, naftu, plyn nebo vodu jsou pro výrobní společnosti velkou výdajovou položkou. I drobní živnostníci mají velké náklady za pohonné hmoty. Cena energií přitom neustále roste, proto je důraz na snižování výdajů za energie velmi důležitý i s ohledem na konkurenceschopnost v budoucnosti. Mimo zlepšování technologického postupu a snižování spotřeby energie přímo ve výrobě lze energii snižovat různými cestami. Tlak na snižování energetické náročnosti se firmám vyplatí.

  • Investice do zateplení budov a kvalitních oken se vrací s rostoucími cenami energií čím dál rychleji. Stejně jako investice do nových strojů a zařízení s nižší spotřebou energie nebo rozvodů energie tak, aby nedocházelo k únikům při rozvodu energie.
  • Investice do úsporného osvětlení nebo vozového parku s nízkou spotřebou paliva se rovněž pozitivně projevuje na snížení spotřeby energie. Každý zaměstnanec může přispívat ke snížení výdajů za spotřebu energie, např. důsledným vypínáním spotřebičů, nepřetápěním místností, omezením zbytečného tisku, omezení služebních cest. Finanční motivace samotných zaměstnanců k šetření výdajů za energie může přinést zajímavé úspory.

Petr Gola

Další články k tématu Reklama a propagace

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí