Personální politika je důležitá

štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Pro budování goodwill firmy je rozhodující personální politika. Goodwill firmy totiž závisí především na kreativitě, inovaci a schopnosti zaměstnanců. Vysoké goodwill (cca. 15 % hodnoty aktiv) mohou dosáhnout pouze firmy s vysokou přidanou hodnotou.

Goodwill firmy a image firmy jdou spolu ruku v ruce. Dlouhodobý firemní úspěch není možný bez pozitivního image firmy v očích zákazníků, klientů, zaměstnanců, veřejnosti, dodavatelů a zákazníků. Budování pozitiviního goodwill firmy je každodenní prací. Začíná již při přijímání nového zaměstnance a nekončí ani při podání výpovědi ze strany zaměstnance. Když se firma velmi dobře chová ke všem brigádníkům, uchazečům o práci i odcházejícím zaměstnancům, tak si rovněž buduje tolik potřebné image. Úspěšné firmy mají šanci získat do svých řad ty nejlepší odborníky, kteří budou rozhodovat o prosperitě v budoucnosti. O hodnotě goodwill firmy v příštích letech rozhodují totiž ti nejlepší zaměstnanci, kteří přichází s novými nápady a hlavně je umí prezentovat a prodat.

Prim hrají nové myšlenky

Aby tržní hodnota firmy výrazně převyšovala hodnotu aktiv firmy, tak je zapotřebí, aby zaměstnanci firmy, přinášeli nové myšlenky, nápady a podněty. Největším kapitálem firem jsou totiž inovativní zaměstnanci. Personální politika je každoročně na vzestupu a dobrý personalista jeden z hlavních strůjců budoucího rozvoje firmy.

Dobrý personalista = dobrý psycholog

Zkušení a dobří pesonalisté dokáží objevit nové talenty, stejně tak přetáhnout odborníky od konkurence, protože jim dokáží nabídnout něco, co je pro jejich motivaci to nejdůležitější (např. možnost pracovat z domova, podíl na zisku, naprostou svobodu pro své tvůrčí nápady). Objevovat nové talenty není snadné a zabere to spoustu času. Z dlouhodobého hlediska se však tyto kroky vyplácí. Firemní stáže, programy a dlouhodobé brigády pro studenty jsou cestou, jak přilákat do firmy studenty s novým myšlením.

Dobrá image firmy = snazší personalní politika

Nejlepší studenti chtějí pracovat v perspektivních společnostech. Firmy s vysokým goodwillem mají současně velmi dobré image v očích veřejnosti. Občané takovou firmu oceňují, respektují její výrobky a chtěli by v takové firmě pracovat. Úspěšné firmy mají mnohem snazší pozici při hledání nových zaměstnanců. Lépe se jí vyhledávají talenty.

I výpověď zaměstnance je důvod k růstu

Firmy, které neustále pracují na budování svého image, se chtějí neustále zlepšovat a vyvíjet. Každý den hledají příležotist k rozvoji a zdravému růstu. Úspěšné firmy hledají inspiraci a podněty k lepší činnsoti i v případě, že jejich zaměstnanci podávají výpověď. Vedení úspěšných firem chce znát důvod výpovědi. Kvalitní komunikace ve firmě je základním předpokladem spokojenosti. Mnoho chybných rozhodnutí totiž vzniká v důsledku pouhého nedorozumění. Výpověď podaná klíčovým zaměstnancem je pro firmu velmi nepříjemná. Jedná-li se o odborníka, tak se vyplatí rozhodnutí změnit. Předpokladem je nutnost znát důvod výpovědi. Důvodem výpovědi nemusí být totiž vždy lepší pozice v jiné firmě, rozjezd vlastního byznysu nebo stěhování zaměstnance. Mnohdy je důvodem nevyhovující pracovní kolektiv, nevyhovující pracovní doba, špatné podmínky k práci – tedy záležitosti, které může vedení firmy změnit.

Proč udržet dobrého zaměstnance?

Okamžitě přijmout výpověď skvělého zaměstnance není správné řešení. Kvalitní a výkonní zaměstnanci se nehledají snadno. U odborných profesí potom poměrně dlouho trvá, než se nový kolega na dané pozici dostatečně zaučí. Jestliže vedení firmy o svého zaměstnance stojí, tak se dá řešení najít. Rozhodně se vyplatí provést některé změny, jestliže to bude pro firmu přínosné a klíčového zaměstnance udržíme. Dobří personalisté a vedoucí pracovníci mají dobrý přehled o svých zaměstnancích. Pravidelně s nimi komunikují, naslouchají jim a jejich problémy a připomínky se snaží řešit. Otevřenost, důvěra a lidský přístup, to jsou cesty, jak nastolit ve firmě dobrou atmosféru a pohodu. Právě dobré mezilidské vztahy jsou velmi cennou firemní devízou, která zaručuje minimální odchod kvalitních zaměstnanců. Propracovaná personální politika a příjemná lidská atmosféra pomáhají získávat kvalitní zájemce o práci.

Petr Gola

Další články k tématu Goodwill firmy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí