Proč dát zaměstnancům volnost?

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Právo Zaměstnání
Vydáno: 5. září 2013 0:00:00
zdroj: sxc.hu

Zaměstnanci jsou největším aktivem firmy. Mzdové náklady tvoří významnou nákladovou položku většiny společností. S odborníky ve firmě je potřeba pravidelně komunikovat, ale dát jim i volnou ruku, vyplatí se to.

Společnosti s výbornou komunikativní kulturou se nebojí dát šanci novým nápadům, pracovním postupům a myšlenkám. Zaměstnanci se v těchto firmách cítí svobodně a přichází s originálními nápady díky kterým se firma dokáže prosadit na trhu.

 

Potřeba nových myšlenek

Jestliže se daří napříč firmou dobře komunikovat, tak se daří hledat nové cesty pro výrobky a služby.  Moderní firmy berou své zaměstnance jako "malé živnostníky". To znamená, že zodpovědným pracovníkům ponechává vedení společnosti volnou ruku. Tento systém však vyžaduje vysokou odpovědnost a komunikativnost ve firmě. Zaměstnanci musí být dobře informováni, znát své hranice.

  • Samostatnost a vlastní zodpovědnost jsou základními osobními charakteristikami, které by měli mít všichni zaměstnanci.

 

Pracovní kolektiv

Na všech pracovištích vznikají problémy mezi zaměstnanci, mnohdy pouze z nedorozumění a drobnosti. Ukvapené závěry nejsou ve firmě na místě, je potřeba zkusit neshody odstranit. Chyba může být i na naší straně. Dobrá komunikace pomáhá nesnáze v pracovním kolektivu zvládat. Když si nemohou zaměstnanci problémy vyříkat a vedoucí je není schopný vyřešit, tak si schopní zaměstnanci hledají nové místo. Dobří vedoucí pracovníci vždy zkouší najít řešení. Dobrá komunikace pomáhá odstranit nesrovnalosti s kolegy a vyříkat si problémy na rovinu.

 

Trend dneška - kumulace funkcí

Mzdové náklady patří mezi nejvyšší nákladové položky. Všechny firmy neustále hledají možnosti, jak zvýšit výnosy a snížit náklady. Jednou z cest je i kumulace funkcí. Mnozí zaměstnanci tak musí dělat více činností než v minulosti. Proto je nutné na sobě neustále pracovat, vzdělávat se a získávat nové zkušenosti. Zaměstnanci, kteří umí více činností, mají lepší pozici na trhu práce. Zaměstnanci, kteří se umí neustále učit novým věcem, nebojí se vlastní odpovědnosti, umí se samostatně rozhodnout a hlavně komunikovat, ti mají velmi dobrou výchozí pozici na trhu práce.

 

Umožnění studia

Někteří zaměstnavatelé podporují své zaměstnance v dalším vzdělání, neboť z toho budou mít prospěch. Poskytují těmto zaměstnancům úlevy a hmotné zabezpečení během studia. Zvýšení kvalifikace je v zájmu i zaměstnavatele. Jestliže zaměstnavatel souhlasí a podporu zaměstnance, zpravidla uzavírá se zaměstnancem dohodu o zvýšení kvalifikace.

  • Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda je uvedena v § 231 až § 235 zákoníku práce.
  • V dohodě se zpravidla zaměstnavatel zavazuje zaměstnanci poskytovat pracovní úlevy a hmotné zabezpečení během zvyšování kvalifikace zaměstnancem. Náklady na zvýšení kvalifikace nese zaměstnavatel, přičemž je sjednán zase závazek zaměstnance po určitou dobu zůstat následně u zaměstnavatele (nejdéle 5 let) a pokud by zaměstnanec u zaměstnavatele nezůstal, tak by musel zaměstnavateli uhradit náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které za zaměstnance zaměstnavatel zaplatil.
  • Dohoda o zvýšení kvalifikace musí být uvedena písemně, musí být uveden druh kvalifikace, doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje u zaměstnavatele zůstat, druh nákladů a celkovou částku nákladů, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, jestliže zaměstnanec nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání.

 

Praktický příklad

Ekonom strojírenské firmy ABC, s. r. o. pan Novák si chce prohloubit své technické znalosti. Zaměstnavatel mu umožní vystudovat bakalářské studium na průmyslové škole.

 

Dohoda o zvýšení kvalifikace

 

ABC, s. r. o., Luční 19, Praha

a

Josef Novák, Luční 100, Praha

 

uzavírají tuto dohodu o zvýšení kvalifikace

 

Firma ABC, s. r. o. umožní svému zaměstnanci panu Josefu Novákovi vystudovat dálkově bakalářský studijní program na Západočeské univerzitě v Plzni, fakultě strojní od podzimu 2013.

 

Firma ABC, s. r. o. bude panu Novákovi poskytovat potřebné pracovní úlevy a hradit finanční náklady spojené se studiem dle zákona jako jsou náhrada mzdy náhrada studijního příspěvku, náhradu cestovních náhrad či školné.

 

Zaměstnanec pan Novák se zavazuje zůstat u zaměstnavatele po dobu 5 let po ukončení studia. Jestliže pan Novák nesplní svůj závazek, tak uhradí zaměstnavateli náklady spojené s prohloubením kvalifikace, které zaplatil zaměstnavatel. 

 

Písemnou dohodu převzal zaměstnavatel i zaměstnanec, což stvrzují svými podpisy.

 

 

V Praze 27. srpna 2013

 

Josef Novák                                                                           Jan Svoboda za ABC, s. r. o.

Reklama

Další články tématu

Firma potřebuje rozhodné zaměstnance

Dobří zaměstnanci umí vyjadřovat své názory, poslouchat připomínkám a námětům druhých, dokážou...

Email má šetřit čas

Email je rychlý, pohodlný a levný, pro firemní komunikaci je email naprostou nutností. Úspěšné...

Proč je firemní komunikace důležitá?

Úspěšné firmy mají komunikativní šéfy a vedoucí. Díky dobré komunikaci se daří včas řešit...

Je práce v kanceláři "pohodička"?

Rozvoj nových technologií zvyšuje počet profesí a činností, které jsou vykonávány v kanceláři....

Témata

Podmínky nezaměstnaných

I při dočasné ztrátě zaměstnání je vhodné se ihned registrovat na úřadu práce, aby bylo možné...

Práce v důchodu

Každoročně stoupá počet pracujících penzistů. Za jakých podmínek mohou příjemci starobního,...

Narození dítěte a finance

Narození dítěte je nejšťastnějším životním okamžikem. Všichni chceme pro své děti to nejlepší....

Podporujme kreativitu

V zaměstnání tráví většina zaměstnanců více času než doma, proto je vhodné si na práci najít to...

Dovolená v kostce

Nejvýkonnější jsou spokojení a odpočinutí zaměstnanci. Proto je dovolená bez myšlenek na práci...

Reklama
Reklama

První zaměstnání

Právní minimum nejenom pro absolventy

I absolventi mohou současně pracovat pro více zaměstnavatelů současně či ukončit první pracovní poměr již ve zkušební době. Co je dobré vědět o pracovní smlouvě a daňových povinnostech?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.