Proč dát zaměstnancům volnost?

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Právo Zaměstnání
Vydáno: 5. září 2013 0:00:00
zdroj: sxc.hu

Zaměstnanci jsou největším aktivem firmy. Mzdové náklady tvoří významnou nákladovou položku většiny společností. S odborníky ve firmě je potřeba pravidelně komunikovat, ale dát jim i volnou ruku, vyplatí se to.

Společnosti s výbornou komunikativní kulturou se nebojí dát šanci novým nápadům, pracovním postupům a myšlenkám. Zaměstnanci se v těchto firmách cítí svobodně a přichází s originálními nápady díky kterým se firma dokáže prosadit na trhu.

 

Potřeba nových myšlenek

Jestliže se daří napříč firmou dobře komunikovat, tak se daří hledat nové cesty pro výrobky a služby.  Moderní firmy berou své zaměstnance jako "malé živnostníky". To znamená, že zodpovědným pracovníkům ponechává vedení společnosti volnou ruku. Tento systém však vyžaduje vysokou odpovědnost a komunikativnost ve firmě. Zaměstnanci musí být dobře informováni, znát své hranice.

  • Samostatnost a vlastní zodpovědnost jsou základními osobními charakteristikami, které by měli mít všichni zaměstnanci.

 

Pracovní kolektiv

Na všech pracovištích vznikají problémy mezi zaměstnanci, mnohdy pouze z nedorozumění a drobnosti. Ukvapené závěry nejsou ve firmě na místě, je potřeba zkusit neshody odstranit. Chyba může být i na naší straně. Dobrá komunikace pomáhá nesnáze v pracovním kolektivu zvládat. Když si nemohou zaměstnanci problémy vyříkat a vedoucí je není schopný vyřešit, tak si schopní zaměstnanci hledají nové místo. Dobří vedoucí pracovníci vždy zkouší najít řešení. Dobrá komunikace pomáhá odstranit nesrovnalosti s kolegy a vyříkat si problémy na rovinu.

 

Trend dneška - kumulace funkcí

Mzdové náklady patří mezi nejvyšší nákladové položky. Všechny firmy neustále hledají možnosti, jak zvýšit výnosy a snížit náklady. Jednou z cest je i kumulace funkcí. Mnozí zaměstnanci tak musí dělat více činností než v minulosti. Proto je nutné na sobě neustále pracovat, vzdělávat se a získávat nové zkušenosti. Zaměstnanci, kteří umí více činností, mají lepší pozici na trhu práce. Zaměstnanci, kteří se umí neustále učit novým věcem, nebojí se vlastní odpovědnosti, umí se samostatně rozhodnout a hlavně komunikovat, ti mají velmi dobrou výchozí pozici na trhu práce.

 

Umožnění studia

Někteří zaměstnavatelé podporují své zaměstnance v dalším vzdělání, neboť z toho budou mít prospěch. Poskytují těmto zaměstnancům úlevy a hmotné zabezpečení během studia. Zvýšení kvalifikace je v zájmu i zaměstnavatele. Jestliže zaměstnavatel souhlasí a podporu zaměstnance, zpravidla uzavírá se zaměstnancem dohodu o zvýšení kvalifikace.

  • Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda je uvedena v § 231 až § 235 zákoníku práce.
  • V dohodě se zpravidla zaměstnavatel zavazuje zaměstnanci poskytovat pracovní úlevy a hmotné zabezpečení během zvyšování kvalifikace zaměstnancem. Náklady na zvýšení kvalifikace nese zaměstnavatel, přičemž je sjednán zase závazek zaměstnance po určitou dobu zůstat následně u zaměstnavatele (nejdéle 5 let) a pokud by zaměstnanec u zaměstnavatele nezůstal, tak by musel zaměstnavateli uhradit náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které za zaměstnance zaměstnavatel zaplatil.
  • Dohoda o zvýšení kvalifikace musí být uvedena písemně, musí být uveden druh kvalifikace, doba, po kterou se zaměstnanec zavazuje u zaměstnavatele zůstat, druh nákladů a celkovou částku nákladů, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, jestliže zaměstnanec nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání.

 

Praktický příklad

Ekonom strojírenské firmy ABC, s. r. o. pan Novák si chce prohloubit své technické znalosti. Zaměstnavatel mu umožní vystudovat bakalářské studium na průmyslové škole.

 

Dohoda o zvýšení kvalifikace

 

ABC, s. r. o., Luční 19, Praha

a

Josef Novák, Luční 100, Praha

 

uzavírají tuto dohodu o zvýšení kvalifikace

 

Firma ABC, s. r. o. umožní svému zaměstnanci panu Josefu Novákovi vystudovat dálkově bakalářský studijní program na Západočeské univerzitě v Plzni, fakultě strojní od podzimu 2013.

 

Firma ABC, s. r. o. bude panu Novákovi poskytovat potřebné pracovní úlevy a hradit finanční náklady spojené se studiem dle zákona jako jsou náhrada mzdy náhrada studijního příspěvku, náhradu cestovních náhrad či školné.

 

Zaměstnanec pan Novák se zavazuje zůstat u zaměstnavatele po dobu 5 let po ukončení studia. Jestliže pan Novák nesplní svůj závazek, tak uhradí zaměstnavateli náklady spojené s prohloubením kvalifikace, které zaplatil zaměstnavatel. 

 

Písemnou dohodu převzal zaměstnavatel i zaměstnanec, což stvrzují svými podpisy.

 

 

V Praze 27. srpna 2013

 

Josef Novák                                                                           Jan Svoboda za ABC, s. r. o.

Reklama

Další články tématu

Firma potřebuje rozhodné zaměstnance

Dobří zaměstnanci umí vyjadřovat své názory, poslouchat připomínkám a námětům druhých, dokážou...

Email má šetřit čas

Email je rychlý, pohodlný a levný, pro firemní komunikaci je email naprostou nutností. Úspěšné...

Proč je firemní komunikace důležitá?

Úspěšné firmy mají komunikativní šéfy a vedoucí. Díky dobré komunikaci se daří včas řešit...

Je práce v kanceláři "pohodička"?

Rozvoj nových technologií zvyšuje počet profesí a činností, které jsou vykonávány v kanceláři....

Témata

Daňové novinky

Při stejném příjmu je možné se mít meziročně lépe, když je daňová povinnost nižší. V roce 2016...

Dovolená zaměstnance

Zaměstnanci mají nárok na čerpání dovolené. Zákonem je stanovena minimální délka dovolené....

Nárok na nemocenskou

Pro přiznání nemocenské je nutné splnit podmínku pojištění. Výše nemocenské následně závisí na...

Finanční testy

Na vánoční období jsme si pro vás připravili pět zajímavých finančně-daňových testů. Prověřte si...

První zaměstnání

Situace na trhu práce absolventů bez praxe není snadná, neboť zaměstnavatelé vyžadují pracovní...

Reklama
Reklama

Neplacené volno

Kolik stojí neplacené volno a kdy lze čerpat?

V životě některých zaměstnanců dochází k situaci, že z různých důvodů potřebují čerpat volno nad zákonný rámec, v takových případech si mohou požádat o neplacené volno. Jaké jsou podmínky pro čerpání neplaceného volna?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.