Zkušební doba je výhodná i pro zaměstnance

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Téměř ve všech případech sjednávají zaměstnavatelé se svými zaměstnanci v pracovní smlouvě zkušení dobu. Důvodem je skutečnost, že ve zkušební době lze snadno pracovní poměr ukončit a nevzniká nárok na odstupné. Zkušební doba je však výhodná i pro zaměstnance. Především když se znenadání objeví lepší nabídka.

Zkušení sice nepatří mezi povinné náležitosti pracovní smlouvy, ale ve většině případů je sjednána. Zkušební doba je upravena v § 35 zákoníku práce.

Zkušební doba je tříměsíční

Zaměstnavatel může se svým zaměstnancem sjednat zkušební dobu nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. Zkušební doba musí být sjednána písemně, nejčastěji přímo v pracovní smlouvě. Pokud je zkušební doba sjednána, tak nesmí být delší než:

a) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru

b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstannce

V praxi může být samozřejmě sjednána i kratší zkušební doba, ale většinou zaměstnavatelé využívají možnosti maximální tříměsíční zkušební doby. Ústně nelze zkušební dobu sjednat.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Hlavní výhodou sjednávání zkušební doby je právě jednoduchost ukončení pracovního poměru, jestliže není některá ze stran spokojena. Rychle a jednoduše může pracovní poměr ukončit zaměstnavatel i zaměstnanec. Zaměstnanci by neměli mít při sjednávání zkušební doby obavy, zaškolení zaměstnanců není jednoduchou a levnou záležitostí, kvůli drobnosti se pracovní poměr ve zkušební době neukončuje.

  • Ve zkušební době lze pracovní poměr ukončit z jakéholiv důvodu nebo dokonce bez udání důvodu. Což je veliká výhoda. Zaměstnavatele však v letošním orce nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v prvních 21 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.
  • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně. Pracovní poměr skončí dnem doručení, není-li uvedeno pozdější datum.

Dovolená prodlužuje zkušební dobu

Přestože nesmí být zkušební doba dodatečně prodlužována, tak je jedna výjimka. Tou je dovolená a překážky v práce. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekonác práci během zkušební doby a o dobu celodenní dovolené se totiž zkušební doba prodlužuje.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Novák dostane po krátkém nástupu do zaměstnání novou lukrativnější pracovní nabídku. Protože je ve zkušební době, tak není problém současný pracovní poměr rychle ukončit. Záleží přitom pouze na panu Novákovi, zdali uvede důvod zrušení pracovního poměru.

Pan Petr Novák doručí současnému zaměstnavateli firmě ABC, s. r. o. zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

ABC, s. r. o. se sídlem v Praze, ABC 37

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Dle pracovní smlouvy ze dne 1. 5. 2012 pracuji u Vaší společnosti jako obchodní referent. V pracovní smlouvě byla sjednána zkušební doba v trvání tří měsíců. Oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením § 66 zákoníku práce v platném znění zrušuji pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni 21. 5. 2012.

V Praze 21. května 2012

Petr Novák

XYZ 19 

Praha

Petr Gola

Další články k tématu Zaměstnanci a paragrafy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí