Exekuce na mzdu pro manželovy dluhy

štítky Právo Účty Úvěry a půjčky Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Každá exekuce je velmi nepříjemná. Rodina se dostává do psychického stresu a původní dluh se díky exekučním nákladům výrazně prodraží. Při finančních problémech je vhodné dělat vše proto, aby se exekuci zabránilo. Někdy se však jeden z manželů o dluzích dozví, až když je na jeho mzdu uvalena exekuce.

Rodina by měla vždy finance plánovat a řídit společně. Oba manželé by měli mít přehled o finančních produktech, úvěrech a finanční situaci. V případě, že rodinou pokladu střeží pouze jeden z manželů, může se druhý z manželů dozvědět o finančních problémech až když je pozdě.

Od roku 2013 navíc platí novela Občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.), která posiluje práva věřitelů, neboť je možné postihnout exekučně třeba i mzdu druhého z manželů, který není původním dlužníkem.

Je možná i exekuce ze mzdy

Dle § 262 občanského soudního zákoníku je možné exekučně postihnout mzdu nebo účet manželky (manžela) dlužníka. V praxi přitom někdy manželka (manžel) o dluzích svého manžela nemá ani tušení a poprvé se to dozví právě až při exekuční srážce ze své mzdy.

Exekuci na mzdu, účet, přikázáním jiné peněžní pohledávky nebo postižení jiných majetkových práv manželky (manžela) dlužníka je možné nařídit tehdy, když jde o vymožení závazku, který patří do společného jmění manželů.

Za dluh mohou již oba manželé

Exekuce na majetek patřící do společného jmění manželů je možné nařídit, přestože za původní dluh zodpovídá pouze jeden z manželů. Podmínkou ovšem je skutečnost, že dluh vznikl za dobu trvání manželství.

Jestliže má rodina bankovní účty a pracuje, tak není v podstatě šance se exekuci vyhnout. Rodině v těchto případech zůstane pouze nezabavitelné minimum. Starost o rodinné finance by měla tedy být záležitostí obou manželů. Rodinné plánování a řízení financí je velmi důležité, neboť finanční nezodpovědnost jednoho z manželů může mít finančně negativní dopad na celou rodinu.

Dlužníci již majetek na manželku nepřevedou

Nová legislativní úprava zvyšuje šance věřitelů vymoci svoji dlužnou pohledávku. V minulosti se řada dlužníků exekuci dlouhodobě vyhýbala, neboť oficiálně byl veškerý rodinný majetek druhého z manželů a mzdu manželky (manžela) dlužníka nebylo možné postihnout. Docházelo k situaci, že řada dlužníků se roky exekuci úspěšně vyhýbala.

Druh nebo družka však nadále za závazky svého partnera nezodpovídají. Výše uvedené legislativní změny se týkají pouze manželů.

Petr Gola

Další články k tématu Předcházíme exekuci

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP