Jak nespadnout do dluhové pasti?

štítky Právo Úvěry a půjčky čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Někteří občané špatně odhadnou své finanční možnosti, žijí si zkrátka nad poměry a plní si radost pořizováním zboží na úvěr. Přecenění platebních možností však nakonec znamená exekuci. Návrat z exekuce do stavu před exekucí není snadný, proto je potřeba se zadlužovat s rozumem. Běžná rodina nemá totiž naději se exekuci vyhnout.

Všechny dluhy nebo půjčky se musí zaplatit, jinak přichází na řadu exekuce. Věřitelé si přitom vlivem ekonomické krize hlídají své pohledávky mnohem pečlivě než v minulosti. K exekuci přistupují mnohem dříve.

Čím neadresnější úvěry a půjčky, tím vyšší úroky. Nejnižší úroky zaplatíme u zajištěných úvěrů, např. hypotéky či úvěru ze stavebního spoření. Když nemůže rodina své závazky splácet, tak přichází na řadu exekuce. Možnosti exekuce jsou opravdu široké.

Finanční plánování je nutností

Úvěru se vyhne málokterá rodina, zadlužení kvůli vlastnímu bydlení je jistě v pořádku. Rodinné finance však musí být zdravé a zadlužení odpovídat finanční situaci rodiny. Rodinné finanční plánování by mělo být ve všech zodpovědných rodinách samozřejmostí.

  • Rodinné výdaje se musí vždy odvíjet od příjmů. Při žití nad poměry je exekuce pouze otázkou času. Návrat do finančního stavu před exekucí je přitom velmi těžký, mnohdy bývá posledním řešením pouze osobní bankrot.
  • I v případě čerpání úvěru by měla mít rodina železnou rezervu. Reálný život přesně naplánovat nejde, proto je potřeba počítat i s horšími časy jako je např. dočasná nezaměstnanost. Železná rezerva by měla činit minimálně trojnásobek měsíčního rodinného příjmu. S touto částkou bychom měli být schopni kdykoliv manipulovat, proto je vhodným řešením její uložení na spořícím účtu zřízeném u rodinného běžného účtu.

Jak postupovat při problémech?

V situaci, že splátky úvěrů a půjček jsou již nad finanční možnosti rodiny, tak je nutné situaci ihned řešit. Všechny nepovinné rodinné výdaje je zapotřebí ihned zrušit a intenzivně hledat dodatečné zdroje příjmů, ať už hledáním přivýdělku, brigády nebo dokonce prodejem nepotřebných věcí. Komunikace s věřiteli je nutností, existuje možnost snížení splátek dluhu a prodloužení splácen úvěru.

Když se nedaří situaci zvládnout, tak aby byla rodina schopna řádně a včas hradit své závazky, tak je řešením konsolidace dluhů nebo prodej bytu a pořízení menšího. I když je pro každou rodinu prodej domu nebo bytu velmi nepříjemnou záležitostí, vždy je lepší k tomuto kroku přistoupit dříve, než tento krok provede exekutor. Při pořízení menšího a levnějšího bydlení je možné finanční rozdíl použít právě na uhrazení dlužných závazků. Při vlastním prodeje movitých a nemovitých věcí má rodina pořád vše ve svých rukou, což je podstatně levnější a výhodnější, než když vše prodává exekutor.

Konsolidace dluhů

Jestliže má rodina několik různých úvěrů od několika finančních institucí, jejichž splácení je nad současné finanční možnosti, potom může být řešením konsolidace dluhů. V těchto případech se všechny dluhy sloučí do jednoho.

  • Když některá banka přistoupí na konsolidaci dluhů, tak v podstatě jedním úvěrem splatí všechny ostatní dluhy dlužníka. Pro dlužníky je tento krok výhodný, protože následně řeší všechny záležitosti pouze s jednou institucí.
  • Při konsolidaci se prodlouží doba splácení úvěru a tím dojde ke snížení měsíční částky úvěru, kterou je povinen dlužník splácet. Úhrada dluhu je tak již v silách dlužníka.

Osobní bankrot není pro všechny

Posledním řešením při nezvládání dluhů je osobní bankrot. Oddlužení formou osobního bankrotu přináší naději na nový start a nový bezdlužný život. Psychiská úleva je pro mnohé dlužníky značná.

  • Oddlužení musí povolit soud a je potřeba splnit několik zákonných podmínek, oddlužení je možné povolit jednou za život.
  • Této možnosti nemohou využít podnikatelé a týká se pouze nezajištěných dluhů. Soudy nepovolí osobní bankrot ve všech případech. Celá povinná administrativa spojená s podáním návrhu na oddlužení na soud není jednoduchá. Je proto vhodné se spojit s právníkem, který zajistí, aby vše proběhlo v pořádku.
  • Vlastní oddlužení může proběhnout dvěmi způsoby: oddlužením prodejem veškerého majetku nebo životem 5 let na hranici nezabavitelného minima, kdy veškeré příjmy nad tuto hranici jdou na úhradu dluhů. Na celý proces oddlužení dohlíží insolvenční správce.

Petr Gola

Další články k tématu Předcházíme exekuci

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP