OSVČ a firmy nechtějí exekuce, chtějí včasné platby

štítky Právo Úvěry a půjčky čtení na 3 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Firmy i OSVČ si ve smlouvě zpravidla sjednávají finanční sankce za opožděné platby faktur, přesto však chtějí řádné úhrady svých faktur. Exekuce není pro dodavatele žádnou výhrou. Stejně jako dlužníci musí předcházet exekuci, tak by měli exekuci předcházet i dodavatelé.

Pozdější úhrada faktur znamená pro řadu firem problémy. Soudní vymáhání dlužných částek, přestože budou třeba přiznány úroky z prodlení, je nepříjemné, navíc s nejistým výsledkem.

Řízení cash-flow je nutností

Nejenom velké firmy, ale rovněž menší společnosti a OSVČ by měly řídit své cash-flow. Mezi činnosti spojené s řízením cash-flow patří samozřejmě i vymáhání firemních a živnostenských pohledávek. Již i v menších společnostech by měl být vždy určen pracovník, který bude zodpovědný za sledování všech pohledávek a okamžité řešení neuhrazených faktur.

Čas hraje totiž při vymáhání dlužných pohledávek zásadní roli. Čím dříve se s dlužnou pohledávkou pracuje, tím je větší naděje, že bude dlužná částka uhrazena.

Zákazníky je potřeba prověřit

Pouhé sledování a následné vymáhání neuhrazených pohledávek však nemusí v dnešní době stačit. Naše oprávněné pohledávky mohou být totiž nedobytné, případné soudní vymáhání a následné exekuce jsou časově a finančně náročné. Vymáhání dlužných pohledávek stojí peníze a čas. Proto se vyplatí zákazníky prověřovat. Prevence a kontrola solventnosti a solidnosti zákazníků je důležitá nejenom pro větší firmy, ale i pro drobné OSVČ, pro které může být několik neuhrazených faktur likvidačních. Řízení pohledávek je důležité pro všechny subjekty, které vystavují faktury.

  • U menších společností se osvědčuje finanční zodpovědnost pracovního z obchodního oddělení za včasnou úhradu vystavených faktur. Prodej je alfou a omegou úspěchu každé firmy, ale ještě větším uměním je prodat zboží a službu a peníze včas inkasovat. Mzda pověřeného pracovníka obchodního oddělení by měla být ovlivněna včasnou úhradou faktur vystavených na jeho zákazníky. Dobří obchodníci musí být dobře zaplacení.
  • Dlouhé lhůty splatnosti přinášení problémy. Drobní OSVČ jsou často tlačeni na vystavovaní dlouhých lhůt splatnosti, což jim samozřejmě přináší problémy. Živnostníci by se měli snažit vystavovat faktury s co nejkratší dobou splatností (a třeba se slevou). U dlouhých lhůta splatnosti je potřeba zvážit, zdali se tento krok vyplatí a takový ochod bude přínosný.

Lepší žádná vystavená faktura než neuhrazená

Prověřování zákazníků je velmi důležité, pro každou firmu je lepší na obchod nepřistoupit, protože je zde riziko nezaplacení nebo pozdní úhrady. Než přistoupit na špatné obchodní podmínky, potom je výhodnější daný obchod vůbec nerealizovat. Než ztrácet čas a energii se špatnými zákazníky, to je mnohem lepší věnovat maximální úsilí pro stávající seriózní zákazníky. Dobrých odběratelů je potřeba vážit a snažit se neustále naše služby pro ně vylepšovat a nabídnout jim vždy něco navíc.

Možnosti prověření zákazníků

Firmy zapsané v obchodním rejstříku bychom měli prověřit poměrně snadno, neboť ze zákona musí zveřejňovat účetní závěrku i výroční zprávu. Zveřejnění těchto dokumentů se přitom provádí uložením do sbírky listin obchodního rejstříku.

  • Na serveru www.justice.cz by tak mělo být možné dohledat všechny důležité listiny jako je výsledovka, rozvaha a další. Mnoho firem však svoji zákonnou povinnost neplní. Účetní výkazy řeknou o společnosti více než prověřování úvěrových registrů, kterých existuje hned několik a výpis z registru není zadarmo.
  • Firemní výkazy řeknou o finančním zdraví společností více než spokojení nebo nespokojení zákazníci. Zda má nebo nemá firma finanční problémy, poznáme z účetních dokumentů. Úvěrové registry podchycují zpravidla pouze dluhy bankovních a finančních institucí. Znát ekonomickou situaci obchodního partner, počet zaměstnanců, to jsou všechno důležité informace.
  • Účetní výkazy jsou na první pohled nudné tiskopise plné čísel. Účetní výkazy však poměrně přesně popisují ekonomickou situaci podniku. Lze z nich vyčíst silné a slabé stránky, stejně tak finanční sílu a platební morálku.

Petr Gola

Další články k tématu Předcházíme exekuci

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí