Bezpečnost na prvním místě

štítky Investice Spoření Účty Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: pond5, ilustrační fotografie

Více jak deset bankovních domů nabízí svým klientům služby chytrého bankovnictví. Lidé, kteří mají chytré telefony s danými operačními systémy, mohou aplikace bank zdarma stáhnout a začít tak využívat výhod tohoto nového způsobu komunikace s bankou. Jak je to ale s bezpečností? Jaké ochranné prvky banky využívají?

Bankovnictví obsluhované prostřednictvím mobilu je v současné době velice populární. I přesto, že nabízí řadu výhod, je třeba se uvědomit, že se s ním pojí také určitá míra rizika. Navíc se předpokládá, že s jeho postupným rozšiřováním, budou přibývat i možné útoky.

V současné době je největší nebezpečím ztráta mobilního telefonu. Banka by proto uživatele aplikace Smartbankingu měla poučit o základních bezpečnostních opatřeních.

Aplikace Fio banky je zajištěna loginem a heslem, které si klient volí ve svém internetbankingu. Zde si volí také PIN, který slouží k potvrzení zadaných transakcí. Dalším bezpečnostním prvkem je unikátní číslo telefonu. Komunikace s bankou prostřednictvím mobilního telefonu je šifrována. Dojede-li ke ztrátě či odcizení mobilního telefonu, máte možnost v internetbakingu aplikaci deaktivovat.

UniCredit Bank zabezpečuje aplikaci chytrého bankovnictví prostřednictvím bezpečnostního klíče, tzv. mtokenu. Ten časově omezeným kódem autorizuje přihlášení do aplikace a odesílání zadaných transakcí.

Přístup k účtům vedených u Citibank je možný přes SMS klíč, který je doručen na mobilní telefon, nebo přes bezpečnostní klíč. Informace jsou kódovány a přenášeny prostřednictvím SSL protokolu. K automatickému odhlášení z aplikace dochází po pěti minutách nečinnosti.

Klienti Equa bank jsou chráněni přes přihlašovací jméno a heslo. Pro úspěšné zadání transakce je potřeba zadat příslušný PIN kód, který stejně jako login s heslem nastavuje v rámci svého internetového bankovnictví.

Do mobilní aplikace mBank se klient přihlašuje prostřednictvím identifikačního čísla a svého hesla. Pro autorizaci veškerých operací v rámci smartbankingu je vyžadováno zadání hesla zaslaného formou SMS na daný mobilní telefon.

ČSOB a Era/poštovní spořitelna své klienty chrání několika způsoby. Aktivace aplikace chytrého bankovnictví je zabezpečena osobním PINem klienta a SMS klíčem. Samotné přihlášení i veškeré transakce vyžadují potvrzení klientovým PINem. Navíc komunikace s bankou je šifrována.

Šifrovaná komunikace je také využívána Českou spořitelnou. Kromě toho, každý zadaný požadavek je autentizovaný. Banka nevyužívání autorizační SMS zprávy. Klienti mají definovány denní a měsíční limity.

Raiffeisenbank v rámci chytrého bankovnictví nabízí ochranu v podobě unikátní architektury a autentizačního prostředku SPEK, neboli Smartphone elektronický klíč. Klíč je vygenerován v průběhu aktivace aplikace. Jedná se o tzv. dvoufaktorovou autentizaci.

Z přehledu bezpečnostních opatření je patrné, že banky této otázce věnují značnou pozornost. Nicméně část zodpovědnosti za bezpečnost leží i na klientech samotných. Ti musí daná bezpečnostní opatření v prvé řadě dodržovat.

Šárka Pešková

Další články k tématu Mobilní aplikace

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP