Provozní úvěry – financování běžné podnikatelské činnosti

Vydáno: 31. října 2012 0:00:00
zdroj: sxc.hu

Provozní úvěry jsou krátkodobé úvěry, které mohou podnikateli nebo firmě pomoci překonat problémy s krátkodobou likviditou. Tuto situaci sice můžete řešit i kontokorentním úvěrem, ten je však nákladnější. V čem spočívají výhody financování provozním úvěrem a co banky konkrétně podnikatelům a firmám nabízejí?

Provozní úvěry představují řešení pro situace, kdy vzniká rozdíl ve splatnosti faktur vašich odběratelů a splatnosti faktur vašich dodavatelů. Jedná se o vznik časového nesouladu mezi přijetím peněz a jejich výdejem. Mimo řešení těchto problému však úvěry obecně slouží také jako nástroje pro zvyšování pákového efektu.

Banky nabízejí celou škálu produktů. Je však třeba si pečlivě pročíst podmínky bank. Úroková sazba totiž není jediným rozhodujícím kritériem. Ve většině bankovních domů je stanovována individuálně nejčastěji v návaznosti na vyčíslení pracovního kapitálu firmy.

Nabídka bank

Česká spořitelna

Česká spořitelna pro své klienty připravila nabídku tří variant provozního úvěru:

Provozní úvěr

Banka nestanovuje limit pro výši úvěru. Tu odvozuje od konkrétních podmínek žadatele.  Úvěr je poskytován na jeden rok až tři roky s možností dalšího prodloužení. Kromě klasických účelů využití úvěru jako je výše zmíněný nákup zásob, či proplacení mezd, je úvěr možné využít i pro pokrytí dříve poskytnutých úvěrů a půjček.

Speciální podmínky banka nabízí pro zemědělce, svobodná povolání a výrobce energií z obnovitelných zdrojů.

Provozní úvěr 5 PLUS

Tento úvěr je určen na úhradu nákladu spojených s pohledávkami, zásobami, ale také investicemi. Poskytován je až do výše 5 mil. Kč s možností nepravidelných splátek. Do 500 tis. Kč je úvěr poskytován oproti zajištění formou blankosměnky. Po vyčerpání úvěru banka umožňuje odložit splátky až o pět měsíců.

Revolvingový úvěr

Jedná se o účelový úvěr, který je určen pro malé firmy a podnikatele. Velkým plusem je možnost opakovaného čerpání peněz na provoz podnikání na jeden rok s možností automatické obnovy. Splácení není stanoveno fixně, takže záleží na možnostech každého. Stejně tak je individuálně domluvena forma zajištění úvěru.

ČSOB

Pro financování potřeb provozního charakteru nabízí banka dva úvěry:

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je určen především k financování bonitních pohledávek, pouze doplňkově i k financování zásob. U tohoto úvěru banka sleduje jeho účelovost. Úvěr je proto nastaven jako regulovaný limit dle aktuálního stavu financovaných aktiv. Úvěr je poskytován na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a lze ho čerpat jak v českých korunách, tak ve zvolené zahraniční měně.

Pro zajištění úvěru banka vyžaduje jednu z těchto možností:

  • pohledávkami z obchodního styku (nejběžnější způsob),
  • nemovitostí (vč. vinkulace pojištění ve prospěch ČSOB),
  • depozitem (zástavním právem ke vkladu v ČSOB),
  • ručením třetí osobou

Pro posouzení žádosti a ke schválení úvěru banka požaduje celou řadu dokumentů, mezi které patří informace o financovaném předmětu, roční účetní závěrky za období předchozích 3 let, daňová přiznání za poslední 3 roky, ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího roku v rozsahu účetních výkazů, podnikatelský záměr, finanční plán a řadu dalších.

Fio banka

Fio banka na svých internetových stránkách uvádí obecné informace k podnikatelským úvěrům. Podnikatele je banka schopna financovat v rozmezí od 3 do 170 mil. Kč se splatností jeden rok až osm let. Banka preferuje zajištění úvěru nemovitostí, nicméně nebrání se i jiným typům záruk, či jejich kombinaci. Za velké plus lze považovat nulové poplatky za vedení úvěrového účtu a nulové sankce za předčasné splacení.

Pro informace ke konkrétnímu typu úvěru banka odkazuje na své úvěrové pracovníky.

GE Money Bank

GE Money Bank poskytuje klasické provozní úvěry. Chcete-li získat konkrétnější informace, musíte se obrátit na zástupce banky. Provozní úvěry jsou poskytovány v podobě revolvingových či kontokorentních úvěrů.

Banka dále umožňuje klientům čerpat tzv. Express Business úvěr.

Nezajištěný Express Business

Tento úvěr umožnuje vyčerpat peněžní prostředky na cokoli. Je poskytován ve výši 40 tis. Kč až 2,5 mil. Kč s dobou splácení 24 až 84 měsíců. Ke splácení úvěru dochází formou pravidelných měsíčních splátek v neměnné výši. K úvěru je sjednáváno pojištění schopnosti splácet v případě pracovní neschopnosti, trvalé invalidity a smrti.

Podmínkou pro poskytnutí úvěru je minimálně jedno uzavřené účetní období a minimální tržby v posledním roce podnikání ve výši 300 tis. Kč.

Zajištěný Express Business

Úvěr je zajištěn nemovitostí, která nemusí být ve vlastnictví klienta, a je poskytován až do výše 5 mil. Kč se splatností 10 let. Investiční část úvěru je splácena v pravidelných měsíčních splátkách. Provozní část je splácena dle možností klienta. Banka umožňuje také předčasné splacení úvěru s možností znovu tyto prostředky načerpat.

V rámci tohoto úvěru je připravena speciální nabídka pro začínající lékaře, stomatology, veterináře, lékárny, advokáty, notáře a daňové poradce, kdy úvěr je poskytnut bez podnikatelské historie a s doložením příjmů za poslední tři měsíce.

Komerční banka

V produktové nabídce Komerční banky nalezneme hned několik variant provozních úvěrů. Provozní úvěry jsou určena k profinancování provozních, ale i investičních potřeb, oběžných prostředků a přechodného nedostatku finančních prostředků. Úvěry jsou poskytovány na krátkodobý až dlouhodobý horizont s možností čerpat prostředky jednorázově nebo postupně, popřípadě v podobě revolvingu či kontokorentu. Kromě české měny můžete úvěr čerpat ještě v EUR, USD, CHF a GBP.

Další možností, jak se financovat a zajistit hladký chod podnikání, je:

Profi úvěr a Profi úvěr FIX

Profi úvěr je poskytován se splatností jeden rok až sedm let. Může být poskytnut také jako úvěr revolvingový. Lze ho využít k financování oběžných prostředků, ale také hmotného investičního majetku či provozních potřeb. Úvěr je splácen měsíčními splátkami, popřípadě je splacen celý k datu splatnosti. Zajištění úvěru požaduje banka formou blankosměnky. V případě úvěru nad 2 mil. Kč jsou dále vyžadovány zajišťovací prostředky jako ručení, zástavní právo k nemovitosti či zástavní právo k věci movité či k pohledávce.

Profi úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou, Profi úvěr FIX zase pevnou úrokovou sazbou.

Úvěr MEDICUM

Tento úvěr je určen výhradně lékařům a stomatologům, kteří podnikají na území ČR. Jedná se o flexibilní provozně-investiční úvěr, který je možné poskytnou jako krátkodobý až dlouhodobý pro financování nákupu ordinace, vybavení ordinace, nebo pro účely úhrad spojených s provozováním lékařské praxe. Banka umožňuje úvěr splácet jednorázově nebo postupně. Vyžadováno je samozřejmě zajištění např. v podobě zástavního práva k nemovitosti. Úvěr je poskytován v korunách a v EUR, USD či CHF.

Komerční banka navíc nabízí klientům slevu 50 % z poplatku za zpracování, vyhodnocení žádosti a i z poplatku za realizaci úvěru.

Raiffeisenbank

Provozně - investiční úvěr ve svém portfoliu má také Raiffeisenbank. Ta svým klientům nabízí:

Podnikatelská rychlá půjčka

Úvěr je určen pro ty klienty, kteří podnikají nepřetržitě minimálně 12 měsíců a jejich roční tržby se pohybují od 500 tis. Kč do 50 mil. Kč. Klienti mají na výběr ze dvou variant. V případě nezajištěného úvěru je maximálním limitem 5 mil. Kč. K vyčerpání dochází na běžný účet klienta. Úvěr je splácen formou anuitních splátek po dobu maximálně 15 let s možností úvěr předčasně doplatit. Účelovou variantu úvěru je možné využít na pořízení nemovitosti k podnikání, pořízení strojů a zařízení pro účely podnikání či refinancování účelového úvěru. Na pořízení nemovitosti banka poskytuje úvěr v maximální výši 7,5 mil. Kč s dobou splatnosti až 15 let. Na koupi strojů a zařízení je úvěr limitován částkou 5 mil. Kč a dobou splatnosti 7 let. Úvěr je zajištěn blankosměnkou, v případě pořízení nemovitosti danou nemovitostí.

Volksbank

Volksbank klientům z podnikatelské sféry nabízí financování provozních potřeb formou tzv.:

Splátkový úvěr

Splátkový úvěr je možné kromě provozních potřeb využít také na financování drobných investic. Výše úvěru je stanovena na základě účetního obratu klienta s možností splácení až pět let.

Reklama

Další články tématu

Pro nákup nemovitosti do podnikání jsou tu podnikatelské...

Pokud potřebujete financovat nákup nemovitosti, nebo potřebujete finanční prostředky na cokoli...

Máte velké plány, ale nedostatek financi? Využijte...

Investiční úvěr je určen pro financování dlouhodobých záměrů. Dlouhodobé investice jsou spjaty...

Kontokorentní úvěr – rychlé financování k běžnému účtu

Kontokorentní úvěr je úvěr poskytovaný k běžnému účtu vedenému u banky. Jako každý úvěrový...

Český bankovní trh a možnosti financování pro podnikatele

Na českém trhu působí téměř čtyři desítky bank, které nabízejí své služby jak běžným klientům,...

Témata

Druhy důchodů

V Česku jsou vypláceny starobní důchody, invalidní důchody a pozůstalostní důchody. Pro přiznání...

Co je dobré vědět o mzdě?

Pravidelně se zveřejňuje průměrná hrubá mzda. Pro zaměstnavatele je však důležitější údaj...

Promlčecí lhůty

Promlčecích lhůt je v české legislativě celá řada. Alespoň ty základní se rozhodně vyplatí znát,...

Bankovní registry

Všechny finanční instituce si prověřují nové zákazníky v některém z bankovních registrů. Kdo měl...

OSVČ a daně

Všechny OSVČ, které alespoň po část roku 2015 vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, musí...

Reklama
Reklama

Výnos z pronájmu

Investice do nemovitosti

Pravidelný měsíční příjem z pronájmu může tvořit zajímavý rodinný zdroj, každé vlastnictví však přináší starosti a i pronájem nemovitosti může být ztrátový. Jaké daňové povinnosti přináší pronájem nemovitosti?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.