Český bankovní trh a možnosti financování pro podnikatele

štítek Úvěry a půjčky čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Na českém trhu působí téměř čtyři desítky bank, které nabízejí své služby jak běžným klientům, tak podnikatelům, drobným živnostníkům či velkým společnostem. Nabídka je široká, od běžných účtů přes spořicí programy k úvěrovým produktům. A jaké jsou tedy možnosti financování prostřednictvím bank?

Situace na českém úvěrovém trhu

Zatímco pro země, jako je např. Velká Británie, je typické financování prostřednictvím burzy cenných papírů, Česká republika patří k zemím, kde se tradičně hlavním zdrojem financování stávají banky a ostatní finanční instituce.

Pro český úvěrový trh je dle údajů České bankovní asociace charakteristický pokles meziroční dynamiky růstu úvěrů nefinančním podnikům. To je připisováno zpomalování české ekonomiky a rostoucí nejistotě podniků ohledně budoucího vývoje.

Od počátku roku do konce měsíce srpna byly podnikům poskytnuty nové úvěry v objemu 2182,7 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím v předchozím roce jde o nárůst o 3,7 %. Naprostou většinu těchto nově poskytnutých úvěrů představují úvěry kontokorentní, revolvingové a krátkodobé provozní úvěry.

Co se týká živnostníků, objem nově poskytnutých úvěrů neustále klesá. Za letošních prvních osm měsíců bylo živnostníkům formou úvěrů poskytnuto 37,2 mld. Kč, což představuje pokles o téměř 5 %.

Úvěrové produkty bank

Živnostníci i firemní klienti jsou pro banky velice důležitým klientským segmentem. Proto banky konstruují svou produktovou nabídku tak, aby byly schopny splnit celou škálu požadavků a potřeb těchto klientů. Patříte-li do této klientské skupiny a potřebujete financovat rozvoj svého podnikání, máte na výběr z těchto možností:

Kontokorentní úvěry

Poskytnutí kontokorentního úvěru je navázáno na existenci běžného účtu u banky. Kontokorentní úvěr spočívá v povolení existence debetu na daném běžném účtu. Klienti mohou čerpat úvěr automaticky a to tak, že platí ze svého účtu i v případě, kdy na něm nemají dostatek finančních prostředků.

Kontokorentní úvěr je tak vhodným nástrojem, jak se vyhnout případným potížím s úhradou vašich povinných plateb, které mohou vzniknout v situaci, kdy vám klient, zákazník neuhradí fakturu včas nebo nezaplatí vůbec.

Provozní úvěry

Provozní úvěr je úvěr sloužící k financování běžné provozní činnosti, neboli k financování oběžných aktiv kam patří např. pořízení zásob. Nejčastěji je poskytován v podobě revolvingového úvěru, kdy banka stanoví úvěrový rámec, do kterého může klient prostředky automaticky čerpat. Tento typ úvěru spadá mezi krátkodobé úvěry se splatností do jednoho roku. Ke splácení dochází v předem smluvených intervalech.

Žádáte-li o provozní úvěr, banka pro stanovení maximálního limitu úvěru vychází z výše pracovního kapitálu.

Investiční úvěry

Investiční úvěr je účelový bankovní úvěr, který je poskytován na financování investic. Splatnost je většinou střednědobá až dlouhodobá. Úvěr je splácen formou pravidelných splátek, jejichž výše obvykle vychází z cash flow úvěrované investice. Tento typ úvěru bývá zajištěn předmětem investice, popřípadě jinými zajišťovacími nástroji jako jsou vlastní směnka vystavená na řad banky, pohledávky, cenné papíry, vklady, ručitelské závazky, bankovní záruky, vinkulace pojistného plnění, nebo také movitý či nemovitý majetek.

Pro posouzení maximální výše tohoto typu úvěru stanovují banky tzv. Free Cash Flow, kdy vycházejí z informací jak z výsledovky, tak z přehledu o peněžních tocích.

Podnikatelské hypotéky

Podnikatelská hypotéka spadá mezi dlouhodobé úvěry zajištěné zřízením zástavního práva k nemovitosti. Účel využití prostředků je většinou libovolný, jedinou podmínkou je skutečně zřízení zástavy. Pokud však požadované prostředky chcete využít např. na rekonstrukci budovy nebo nákupu nové, banka Vám nabídne výhodnější sazby.

Šárka Pešková

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP