Kontokorentní úvěr – rychlé financování k běžnému účtu

štítek Úvěry a půjčky čtení na 5 minut

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Kontokorentní úvěr je úvěr poskytovaný k běžnému účtu vedenému u banky. Jako každý úvěrový produkt má svou cenu a to v podobě úrokové sazby a případných dalších poplatků např. v případě překročení sjednaného limitu. Jaká je nabídka bank na českém trhu?

Poskytnutí kontokorentního úvěru je navázáno na existenci běžného účtu u banky. Banky však jeho poskytnutí může podmínit také minimální dobou existence účtu. Obvykle se jedná o tři měsíce. U firemních klientů je navíc povolení kontokorentu podřízeno procesu schvalováni, pro který si banka vyžádá potřebné dokumenty k posouzení finanční situace podniku, případných rizik a stanovení maximálního úvěrového rámce.

Nabídka bank

Česká spořitelna

V produktové nabídce pro podnikatele a malé firmy nalezneme čtyři typy kontokorentů:

Firemní kontokorent ČS

Kontokorent je poskytován až do výše 1 mil. Kč bez dokládání využití prostředků. K zajištění úvěru banka vyžaduje směnku. Pro schválení povoleného přečerpání musíte doložit jednak občanský průkaz a výpis z obchodního rejstříku či živnostenský list a jednak daňové přiznání.

Firemní kontokorent ČS – Startovací

Tento kontokorent je poskytován ve výši 20 a 50 tis. Kč bez dokládání účelu a bez požadavku na zajištění. Úvěr 20 tis. Kč je určen pro začínající podnikatele bez podnikatelské historie a pro firmy mající historii alespoň 6 měsíců. Vyšší limit banka povolí v případě, kdy daný klient má u banky firemní účet, který aktivně využívá minimálně půl roku.

Kontokorent Profesionál

Kontokorent Profesionál má obdobné parametry jako Firemní kontokorent ČS (limit 1 mil. Kč zajištěný směnkou) s tím rozdílem, že je výhradně určen pro praktické lékaře a specialisty, stomatology, farmaceuty, veterináře, notáře, advokáty, daňové poradce, auditory, exekutory, správce konkurzní podstaty, autorizované architekty, účetní a patentové zástupce.

Kontokorent Standard

Kontokorent Standard nemá pevně stanovené parametry. Nabízí možnost kdykoliv přečerpat firemní účet do neomezené výše a to díky individuálně schváleným podmínkám.

ČSOB

ČSOB podnikatelům a firmám nabízí jednu podobu kontokorentního úvěru, který je možné čerpat jak v českých korunách, tak ve zvolené zahraniční měně. Schválení a poskytnutí je podmíněno vedením účtu u ČSOB. Banka však vyžaduje také splnění dalších podmínek jako je předložení informací o financovaném předmětu, roční účetní závěrky za období předchozích 3 let, daňová přiznání za poslední 3 roky, ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího roku v rozsahu účetních výkazů, podnikatelský záměr, finanční plán a řadu dalších.

Banka navíc ke kontokorentu vyžaduje zajištění pohledávkami z obchodního styku, nemovitostí, depozitem či ručením třetí osobou.

Fio banka

Fio banka poskytuje kontokorentní úvěr do 50 tis. Kč bez ručitele. Pro získání úvěru musíte mít u banky bezproblémovou aktivní historii tzn. že na váš účet jsou připisovány pravidelné platby. Banka vyžaduje minimálně dvou měsíční historii příjmů.

Banka nabízí dva tarify kontokorentu lišící se výši úrokové sazby. Kontokorent s nižší sazbou je určen pro klienty, kteří předpokládají častější a vyšší čerpání úvěru. Tito klienti však platí vyšší poplatek za přistavení úvěru. Druhý tarif je pak určen pro ty, kteří kontokorent mají jako rezervu a příliš často ho nevyužívají. Pro ně je stanovena vyšší sazba z úvěru, ale nižší sazba za poskytnutí.

GE Money Bank

GE Money Bank umožňuje čerpat kontokorentní úvěr ve dvou variantách:

Kontokorent Flexi Business

Úvěrový rámec kontokorentu je nastaven od 51 tis. Kč až do 2,5 mil. Kč a to bez požadavku jištění nemovitostí. Flexibilita úvěru spočívá v tom, že výše úvěrového rámce se mění s tím, jak se vyvíjí vaše podnikání. Jednou za tři měsíce se mění výše úvěru dle ověřených plateb přicházejících na běžný účet.

Kontokorent je poskytován také v podobě Mini Flexi Business s úvěrovým rámcem od 10 do 50 tis. Kč a to jednak bez zajištění a jednak bez dokládání daňového přiznání.

Kontokorent Flexi Provoz

Jedná se o úvěr poskytovaný ve výši od 300 tis. Kč do 5 mil. Kč. Zde již banka vyžaduje zajištění a to v podobě biankosměnky. Navíc pro přidělení úvěru musí klient splňovat tyto podmínky:

  • Sídlo firmy, případně trvalé bydliště v České republice.
  • Minimálně dvě ukončená daňová období podnikání Vaší firmy.
  • Platby Finančnímu úřadu ani Správě sociálního zabezpečení nejsou v prodlení.
  • Firma není v insolvenčním řízení, úpadku ani likvidaci.

I u tohoto kontokorentu se jeho výše přizpůsobuje podmínkám všeho podnikání.

Komerční banka

Komerční banka poskytuje kontokorentní úvěr na dobu určitou i neurčitou. Na dobu určitou je poskytován se splatností do jednoho roku s možností prodloužení až na tři roky. Kontokorent je určen jak pro podnikatele, ať už se jedná a fyzickou či právnickou osobu, tak pro obce, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo krajem, právnické osoby založené obcí nebo krajem. Stejně jako ČSOB i Komerční banka umožňuje vedení úvěrového účtu v českých korunách nebo zahraniční měně.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank do své produktové nabídky pro podnikatele a malé firmy s ročním obratem do 50 mil. Kč zahrnula tzv. Podnikatelský kontokorent s limitem až 3 mil. Kč a ve většině případů nezajištěný nemovitostí. Pokud však úvěr zajistíte zástavním právem k nemovitosti, banka vám nabídne výhodnější úvěrové podmínky. Banka dále nevyžaduje splacení úvěru v jednom roce. K úvěru navíc klient získá zdarma pojištění pro případ smrti a trvalých následků. Pro posouzení a schválení úvěru je postačující jedno daňové přiznání za poslední uzavřené účetní období.

Volksbank

Máte-li vedení firemní účet u Volksbank, pak máte možnost získat kontokorentní úvěr zdarma. Zdarma je jak podání žádosti o úvěr, tak následné vedení úvěrového účtu v rámci běžného. Navíc, pokud jste klientem banky delší dobu, pro schválení úvěru bance postačuje obrat na vašem účtu. Kontokorent je poskytován na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Úvěr můžete čerpat v českých korunách, EUR či USD. Požadavek na zajištění je stanoven individuálně v návaznosti na požadovanou výši úvěru a bonitu klienta.

Šárka Pešková

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP