Důchod není samozřejmostí

štítky Penze Pojištění Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Přestože to tak na první pohled vypadá, tak přiznání důchodu není samozřejmostí. V budoucnu bude navíc přibývat počet občanů, kteří starobní důchod nedostanou. Pro přiznání důchodu je zapotřebí splnit zákonné podmínky, které se rok od roku zpřísňují.

Nárok na klasický starobní důchod má občan, když získá potřebnou dobu pojištění a dosáhne důchodového věku. Teprve, když jsou tyto dvě podmínky splněny, tak si lze úspěšně požádat o přiznání starobního důchodu.

  • Pro dnešní čtyřicátníky a mladší občany bude těžší splnit zákonné podmínky než pro jejich rodiče. Postupně se totiž jednak prodlužuje důchodový věk a současně je potřeba rok od roku získat delší dobu pojištění.

Co když nesplním zákonné podmínky?

V minulosti byly podmínky pro přiznání alespoň nízkého důchodu poměrně snadno splnitelné. Stačilo získat 25 let pojištění, což vzhledem k tomu, že do roku 1990 byla v podstatě povinná zaměstnanost, lehce splnitelné. V budoucnu tomu tak nebude. Dlouhodobá nezaměstnanost může znamenat problém a důchod nebude přiznán. Jestliže nejsou splněny ani podmínky pro přiznání starobního důchodu ani invalidního důchodu, potom bude občan odkázán pouze na sociální dávky. Pro získání sociálních dávek se testuje majetková situace.

Důchodový věk se zvyšuje

Důchodový věk se pro muže a ženy liší. U žen se zohledňuje i počet vychovaných dětí. Větší počet dětí snižuje důchodový věk. Od ročníku narození 1977 se však důchodový věk pro muže i ženy sjednotí a počet vychovaných dětí nebude hrát roli. Pro ročník narození 1977 je důchodový věk v Česku dokonce 67 let. Důchodový věk se v Česku za poslední roky výrazně zvýšil.

  • Ještě v roce 1995 odešla do řádného důchodu žena, která vychovala dvě děti v 55 letech. V roce 2015, tedy o 20 let později, odejde žena, která vychovala dvě děti do důchodu až v 60 letech. Během 15 let se důchodový věk prodloužil v tomto případě o 5 let. A to není konečná hranice. V přiložené tabulce máme na ukázku ukázán u vybraných ročníků narození důchodový věk. Jak je patrné, důchodový věk se bude nadále prodlužovat.

Důchodový věk

(Důchodový věk je přílohou zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění)

Ročník Muži Ženy (dle počtu dětí)

0 1 2 3 a 4 5 a více 1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r 1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m 1975 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m

Praktický výpočet důchodového věku

Paní Nováková se narodila 10. 10. 1955 a vychovala 2 děti. Její důchodový věk je 60 let. Do řádného důchodu může tedy paní Nováková odejít 10. 10. 2015.

Zvyšuje se i doba pojištění

Podmínky pro přiznání důchodu se zpřísňují. Prodlužuje se nejenom důchodový věk, ale především je nutné získat delší dobu pojištění. Při delší nezaměstnanosti to může být pro mnohé občany problém. Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění počítá pouze v omezeném rozsahu. Co je to doba pojištění? Zjednodušeně řečeno počet odpracovaných let, započítávají se však i náhradní doby pojištění jako je např. péče o dítě do 4 let, vojenská služba, studium před rokem 2010.

  • Ještě v roce 2009 stačilo získat dobu pojištění 25 let. Od té doby se každoročně zvyšuje nutná doba pojištění o jeden rok. V roce 2012 je tak nutné získat 28 let pojištění. Doba pojištění se zvyšuje až na 35 let pojištění. Po roce 2018 tak žadatelé o důchodu musí získat dobu pojištění o 10 let vyšší než v roce 2009.

Petr Gola

Další články k tématu Naše peněženka v důchodu

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí