Předčasný důchod je potřeba si promyslet

štítky Investice Penze Právo Účty Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

S prodlužujícím důchodovým věkem stoupá počet seniorů, kteří odchází do předčasného důchodu. Předčasný důchod má oproti řádnému důchodu trošku jiná pravidla. Hlavně je však vždy nižší než řádný důchod. O kolik je předčasný důchod nižší, než řádný důchod závisí na tom, o kolik dní dříve občan do předčasného důchodu odejde.

Počet seniorů využívajících možnost odejít do důchodu dříve než činí zákonem stanovený důchodový věk je ve všech zemích Evropy vysoký a každoročně stoupá, přestože krácení za předčasný důchod není zanedbatelné. Většina seniorů odchází do předčasného důchodu, protože řeší své zdravotní nebo pracovní problémy, nezaměstnanost, nemožnost najít si nové zaměstnání hlavně z důvodu vyššího věku dřívějším odchodem do důchodu a čerpáním předčasného důchodu.

Kde lze odejít do předčasného důchodu?

V roce 2012 je nutné splnit tyto dvě podmínky, aby byl přiznán předčasný důchod:

  • žadatel o předčasnou penzi získal dobu pojištění nejméně 28 let a
  • do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše tři roky Neznamená to, že musí odejít tři roky před důchodem. Tři roky je nejdříve a v průběhu těchto tří let kdykoliv. Čím později půjde, tím bude mít menší krácení důchodu. Penze se totiž krátí za každých 90 dní předčasnosti. Předčasný důchod se krátí o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalednářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. Čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím nižší penze.

Praktický příklad

Pan Novák získá 40 let pojištění a jeho průměrná měsíční mzda je 24 000 Kč. Řádný důchod by v tomto případě činil 11 081 Kč. Předčasný důchod (o 1080 dní dříve) by byl 8 967 Kč. Prečasný důchod o necelé tři roky je v tomto případě o 2 100 Kč nižší, což je poměrně hodně a je potřeba si odchod do předčasného důchodu rozmyslet.

Předčasný důchod je trvale krácený

Odchodem do předčasného důchodu nám při dosažení řádného důchodového věku nevzniká nárok na přepočet důchodu. Předčasný důchod je trvale krácený důchod. Při předčasném důchodu až do dosažení důchodového věku nemůže být výdělečná činnost. Za výdělečnou činnost se považuje vše, z čeho jsou prováděny odvody na sociální pojištění.

Lze si v předčasném důchodu přivydělat?

Předčasný důchodce si může k předčasnému důchodu přivydělat na dohodu o provedení práce. Měsíční odměna však nesmí překročit 10 tisíc Kč. Pro jednoho zaměstnavatele lze pracovat maximálně 300 hodin za rok. Poživatel starobního důchodu může i soukromě podnikat. Toto podnikání však musí být omezeno (výše dosaženého příjmu) a to může být jen do takové výše, aby mu nevznikla povinnost platit sociální pojištění. Hranice se každý rok mění.

Když předčasný penzista začne pracovat?

Když se penzista pobírající předčasný důchod zaměstná, tak mu nevzniká nárok na výplatu důchodu po dobu zaměstnání. Zaměstnání je potřeba společně se zaměstnavatelem nahlásit na ČSSZ Praha. Důchod nebude po dobu zaměstnání vyplácen, případný přeplatek je zapotřebí vrátit (v případě pozdního nahlášení nebo dodatečného zjištění kontrolním orgánem). Po ukončení zaměstnání požádá přes příslušnou OSSZ dle místa trvalého bydliště o uvolnění důchodu. Uvolňuje se již vypočítaný důchod, ale pokud bez pobírání důchodu odpracoval aspoň 90 dní, tak se mu krácení důchodu sníží.

Petr Gola

Další články k tématu Naše peněženka v důchodu

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí