S čím byste měli při exekuci počítat?

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Finance Úvěry
Vydáno: 10. února 2012 6:00:00
zdroj: sxc.hu

Exekuce není rozhodně legrace. Rozhodně se vyplatí včas učinit veškerá opatření, aby se rodina exekuci vyhnula. Včas kontaktovat věřitele a snížit měsíční splátky, maximálně se uskromnit, hledat další možné příjmy, obrátit se s žádostí o pomoc příbuzné. Jestliže je již nařízena exekuce, tak potom s exekutorem spolupracovat. A co nejdříve. 

Rodinný život během exekuce značně trpí. Různé formy exekuce totiž trvají i několik let. Možností exekuce jsou široké. Srážky ze mzdy, z účtu, stavebního spoření, prodej majetku nebo nemovitosti mohou probíhat současně. Exekuční náklady během exekuce stoupají, protože se zvyšuje počet úkonů exekutora. Dále roste penále z dlužných závazků. V některých případech není ani řešením osobní bankrot, protože ho soud nepovolí. Při nařízení exekuce je dobré pamatovat, že při uhrazení veškerého dluhu do 15 dní od doručení první výzvy od exekutora se náklady exekuce snižují o polovinu.

 

Nepracuji, nic nemám, jsem v pohodě

Někteří dlužníci si myslí, že když v současné době nemají žádný majetek ani nepracují, tak jsou exekučně nepostižitelní. To je sice pravda, ale jenom dočasně. Exekuce může trvat několik let a pro běžné lidi je téměř nemožné se dlouhodobě exekuci vyhýbat. Takový styl života je šílený. Exekuce se potom stává každodenním strašákem. Rodinný život trpí a vyhlídky do budoucna jsou špatné. Právě s ohledem na budoucnost je nutné problémy řešit a ne před nimi utíkat.

 

Dlužník nemůže s majetkem nakládat

Někteří dlužníci teprve během exekuce chtějí z vlastní iniciativy prodat některou nemovitost, movité věci nebo nakládat s penězi na některých finančních produktech. Během exekuce však již nemohou s těmito penězi a věcmi nakládat. Exekuce na finanční produkty je ztrátová, protože nejsou dodrženy smluvní podmínky. Proto dochází k sankcím. Při zablokování účtu nemůže dlužník s účtem i několik týdnů disponovat, přestože je již dlužná částka uhrazena. Veškeré administrativní záležitosti mezi exekutorem a soudem nějakou dobu trvají. V praxi tak uhrazením veškeré dlužné částky problémy spojené s exekucí nekončí.

 

Zaplatím dluh původnímu věřiteli

Zaplacením původní dlužné částky věřiteli během nařízení exekuce nezbavují dlužníka uhradit náklady exekuce. Navíc dochází k problémům, protože exekutor o úhradě hned neví a dlužná částka může být zajištěna i během exekuce. Opět potom může několik týdnů trvat, než se záležitost vyjasní a dlužník dostane své peníze zpět. Během exekuce je nutné veškeré platby směřovat na pověřený exekutorský úřad.

 

Exekutor neřeší oprávněnost nároku věřitele

V praxi je exekuce nařízena pouze na základě soudního rozhodnutí. Někteří dlužníci si myslí, že když prokáži exekutorovi, že vymáhaná částka je neoprávněná, že bude exekuce zastavena. Nikoliv. Vymáhání dlužné částky je prováděno na základě exekučního titulu. Ten je vydán, jestliže věřitel u soudu prokáže oprávněnost svého nároku. Veškeré námitky a odvolání, při nesouhlasu s postupem věřitele, je tedy nutné adresovat včas na soud. Exekutor na tyto námitky během provádění exekuce nereaguje. Proto je nutné se v případě nesouhlasu bránit u soudu. Včas prokázat, že je požadovaný návrh věřitele neoprávněný. Opět je tedy důležité se o své finance, plnění a závazky aktivně starat. Přebírat poštu, nesrovnalosti ihned řešit a snažit se předejít soudním sporům. V případě řešení závazků soudní cestou adresovat všechny naše tvrzení o neoprávněnosti pohledávky na soud v zákonné lhůtě.

 

Hypotéky se osobním bankrotem nezbavíte

Někteří občané spoléhají na osobní bankrot. Zkrátka se jim podaří nabrat vysoké dluhy, které nejsou schopni splácet. Nechtějí, aby v příštích několika letech stíhala exekuce exekuci. Osobní bankrot však musí povolit soud. Při úspěšně provedeném osobním bankrotu by byl sice dlužník bez dluhů. Zbytek z částečně uhrazených pohledávek by museli věřitelé odepsat. Splnit podmínky osobního bankrotu však není snadné. Osobním bankrotem se nelze zbavit zajištěných dluhů jako jsou hypotéky, leasingy a další. Navíc osobní bankrot nepřichází do úvahy pro podnikatele. Jestliže by výtěžek z osobního bankrotu byl nižší než 30 % závazků, tak soud osobní bankrot nepovolí.

 

I dědictví podléhá exekuci

Smrt dlužníka automaticky neznamená, že je exekuce ukončena. Exekuce pokračuje na dědicích. Nezdravé zadlužování je tedy nezodpovědné i vůči dětem a rodině. Ze zákona však dědici odpovídají za dluhy do výše dědictví.

 

  • Praktický příklad

Jestliže činí dlužná částka 640 tisíc Kč a zděděný majetek činí 320 tisíc Kč, potom dědici zodpovídají za dluhy pouze do výše 320 tisíc Kč. Za úvahu v takových případech stojí, zda-li dědictví neodmítnout. Problém přichází především v situaci, kdy dědici bydlí v dané nemovitosti, nemohou ji prodat. Potom jim nezbývá než dlužnou částku splácet.

 

Při opačné situaci, že dlužník zdědí majetek (např. byt po svých rodičích), tak musí počítat s tím, že tento majetek bude podléhat exekuci. A není možnost se exekuci na zděděném majetku vyhnout.

Reklama

Další články tématu

Exekuce na manžela je problém

Jestliže manžel nebo manželka má dluhy, tak musíme počítat s exekucí společného majetku. Je...

Kolik stojí exekuce?

Jestliže přestane dlužník hradit pravidelné měsíční splátky, může očekávat, že v nejbližší době...

Nepřebíráním pošty se dlužník exekuci nevyhne

Někteří dlužníci se mylně domnívají, že když nebudou s věřiteli komunikovat a nebudou přebírat...

Rodinné finance je třeba plánovat

V posledních několika letech výrazně stoupl počet rodin, které se dostaly do dluhové pasti....

Témata

Daňové přiznání 2011

Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí včas odevzdat daňové přiznání a Přehledy o...

Bankovní registry

Všechny finanční instituce si prověřují nové zákazníky v některém z bankovních registrů. Kdo měl...

Lhůty v zaměstnání

V pracovní smlouvě je možné sjednat zkušební dobu, výpovědí končí pracovní poměr až po uplynutí...

Byt, či dům?

Bydlení a jeho forma, podoba jsou jedněmi ze základních otázek, které dříve nebo později řeší...

DPH v ČR

Pro státní pokladnu je výnos z přidané hodnoty jedním z nejdůležitějších příjmů. Od letošního...

Reklama
Reklama

Důchodové nároky

Podmínky pro státní penzi

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2017. Jak se jednotlivé příjmy přepočítávají? Kdo má na důchod nárok? Mají penzisté daňové povinnosti?

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2018 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky