Kolik stojí exekuce?

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Finance Úvěry
Vydáno: 8. února 2012 6:00:00
zdroj: sxc.hu

Jestliže přestane dlužník hradit pravidelné měsíční splátky, může očekávat, že v nejbližší době dojde k exekuci. Exekuce není legrace. Náklady exekuce jsou vysoké. Dlužná částka, která se dala nějakým způsobem uhradit, se díky exekuci stává „noční můrou“. Dlužník totiž musí hradit náklady spojené s exekucí, které rozhodně nejsou malé. U malých částek mohou činit více než původní dluh.

Dlužníci, kteří nechají věci dojít tak daleko, že je nařízena exekuce některým z desítky soukromých exekutorských úřadů působících v Česku, musí počítat s tím, že se jim jejich dluhy pořádně prodraží. Odměna exekutora může být vyšší než vymáhaná částka. Místo dluhu 5 000 Kč, tak dlužník může klidně zaplatit 13 000 Kč. Dlužníci musí uhradit náklady spojené s exekucí, odměnu za provedení exekuce a náhradu hotových výdajů.

 

Jak vysoká je odměna exekutora?

Odměna exekutora je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. v platném znění.

  • odměna za exekuci

do 3 mil. Kč činí odměna 15 % z exekuční částky

od 3 mil Kč do 40 mil. Kč činí odměna 10 % z exekuční částky

od 40 mil. Kč do 50 mil. Kč činí odměna 5 % z exekuční částky

od 50 mil. Kč do 250 mil. Kč činí odměna 1 % z exekuční částky

Nejméně však odměna činí 3 000 Kč.

  • Odměna za provedení exekuce vyklizením

Odměna exekutora činí 10 000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost.

  • Odměna za provedení exekuce odebráním věci

Odměna exekutora za provedení exekuce odebráním věci činí za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2 000 Kč.

  • Náhrada hotových výdajů

Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce 3  500 Kč. Jsou-li výdaje vyšší, tak náleží v prokazatelné výši. Tyto náklady je exekutor povinen prokázat.

  • Náhrada za ztrátu času

Náhrada za promeškaný čas náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

  • Náhrada za doručení písemností

Doručuje-li exekutor písemnost v exekučním řízení sám, náleží mu náhrada za doručení písemností. Paušální částky činí 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti.

 

Minimální náklady činí 7 500 Kč

I u nízkých dlužných částek do deseti tisíc Kč činí odměně exekutora minimálně 7 500 Kč. Vždyť minimální odměna je 3 000 Kč, náhrada hotových výdajů 3 500 Kč, při započítání dalších odměn (ztráta času, doručení písemností…), dojdeme k částce 7 500 Kč. Další odměna exekutora roste s výši dlužné částky. Pro nižší částky do 10 000 Kč však jednoznačně platí, že náklady exekuce jsou vyšší než samotná dlužná částka. Exekuce není rozhodně žádná maličkost a vyhnout se již probíhající exekuci je pro „normální“ lidi téměř nemožné. Dále samozřejmě platí, že uhrazení původního dluhu skutečnému věřiteli po nařízení exekuce nezbavuje dlužníka povinnosti hradit exekuční náklady.

 

Jak snížit exekuční náklady?

Když dlužník ve lhůtě 15 dní od doručení výzvy od exekurora uhradí vymáhanou částku a uhradí zálohu na snížení náklad exekuce a náklady oprávnění, tak náleží exekutorovi odměna ve výši 50 % odměny o zaplacení částky, jde-li o exekuci ukádající zaplacení peněžité částky a 30 % odměny, jde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžní částky. Včasná komunikace s exekutorem je tedy cestou, jak snížit exekuční náklady.

 

Jak postupovat při obdržení exekučního příkazu?

Při nařízení exekuce, ať už díky tomu, že dlužník na starý dluh nedopatřením zapomněl nebo prostě nechal dlužník celou záležitost dojít tak daleko, je potřeba se snažit o co nejrychlejší kontakt s pověřeným exekutorem. Telefonicky, emailem nejlépe osobně. Snahou všech dlužníků by mělo být se zkusit domluvit na nejrychlejším a nejméně finančně bolestivém řešení exekuce. Snížit tedy náklady spojené s exekucí. Čím déle exekuce trvá a čím více úkonů musí exekutor provést, tím jsou náklady exekuce samozřejmě vyšší. V mnoha případech umožní exekutor úhradu dluhu ve splátkách. Důležitý je však aktivní přístup dlužníka. Exekučně vymáhaná částka se musí vždy platit přímo exekutorovi. Placením skutečnému dlužníkovi se dlužník nezbaví povinnosti hradit náklady exekučního řízení. V případě, že dlužník platbu takhle kouskuje, tak dochází spíše ke komplikacím v podobě kontroly zaplacených částek.

Reklama

Další články tématu

S čím byste měli při exekuci počítat?

Exekuce není rozhodně legrace. Rozhodně se vyplatí včas učinit veškerá opatření, aby se rodina...

Exekuce na manžela je problém

Jestliže manžel nebo manželka má dluhy, tak musíme počítat s exekucí společného majetku. Je...

Nepřebíráním pošty se dlužník exekuci nevyhne

Někteří dlužníci se mylně domnívají, že když nebudou s věřiteli komunikovat a nebudou přebírat...

Rodinné finance je třeba plánovat

V posledních několika letech výrazně stoupl počet rodin, které se dostaly do dluhové pasti....

Témata

Pojištění maminek

Za jakých podmínek je při péči o dítě placeno zdravotní pojištění státem a kdy se péče o dítě...

Vánoční statistiky

Vánoce mají hluboký význam především pro křesťany. Po Velikonocích je to pro ně druhý...

Běžné účty

Banky jsou si vědomy toho, že mít běžný účet je dnes v podstatě nutností. Proto do své...

Spoříme na penzi

Státní penze bude klesat, vlastní úspory a investice budou hrát v penzi velmi významnou roli....

Děti a finance

Rodiny s dětmi jsou státem podporovány nižším zdaněním a státními dávkami. Daňové zvýhodnění...

Reklama
Reklama

Neplacené volno

Kolik stojí neplacené volno a kdy lze čerpat?

V životě některých zaměstnanců dochází k situaci, že z různých důvodů potřebují čerpat volno nad zákonný rámec, v takových případech si mohou požádat o neplacené volno. Jaké jsou podmínky pro čerpání neplaceného volna?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.