Exekuce na manžela je problém

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Finance Úvěry
Vydáno: 9. února 2012 6:00:00
zdroj: Pond5

Jestliže manžel nebo manželka má dluhy, tak musíme počítat s exekucí společného majetku. Je jedno, zdali se jedná o dluhy z podnikání nebo spotřebitelských úvěrů. Exekuci zkrátka podléhá celý majetek ve společném vlastnictví manželů. Přesto jsou určitá omezení. Jaká? A jak se bránit neoprávněné exekuci?

Dluhové problémy se netýkají pouze dlužníka, ale celé jeho rodiny. Exekucí totiž je postižen celý majetek nabytý v rámci společného jmění manželů. Může být i postižen majetek rodičů či dětí, které se musí následně soudně domáhat svého práva. Nezvládnutí dluhů jednoho z manželů, tak do finančních problémů dostávají celou rodinu. I na to je potřeba při nezodpovědném zadlužování pamatovat. Exekuce se totiž stává rodinnou záležitostí.

 

Za závazky vzniklé za dobu manželství jednoho z manželů odpovídají oba manželé. Zjednodušeně řečeno, dluhy jednoho z manželů mohou být uspokojeny ze společného majetku. Exekutor však nemůže zabavit osobní majetek druhého manžela, majetek dětí a ostatních osob. Důkazní břemeno je však na skutečných vlastnících. Vydokladovat veškeré náležitosti a vykorespondovat se soudem a exekutorem není jednoduché a zabere hodně času a stresu.

 

Srážka ze mzdy manžela je nepřípustná

Mzda je odměnou za práci. Proto nelze exekučně postihnout mzdu manžela (manželky) pro dluh druhého partnera. Stejná situace je u srážky z účtu. Obstavit účet lze pouze dlužníkovi. V případě exekuce je tak dobré, aby druhý z partnerů měl svůj vlastní účet. Jestliže je taková exekuce nařízena, tak je potřeba se obrátit na soud s návrhem na zastavení exekuce. Jestliže dlužník pracuje, tak je exekutorem přednostně prováděná srážka ze mzdy. Může se však stát, že zbylá část mzdy je zaslána na účet dlužníka, kde je opět sražena. Dlužník je tak bez finančních prostředků. V případě exekuce je tak vhodné těmto problémům předejít komunikací s exekutorem. Nebo si alespoň nezabavitelnou část mzdy nechat zaměstnavatelem vyplácet hotově nebo zaslat na poštovní poukázku. V těchto případech k této situaci nemůže dojít.

 

Jak prokázat vlastnictví majetku?

Exekutor zpravidla nezkoumá v bytě nebo domě čí majetek se zde nachází. Protože zde bydlí dlužník, tak se předpokládá, že byl pořízen v rámci společného vlastnictví manželů. Jestliže je však některý majetek jiného původu, tak je potřeba to dokázat. Např. že byl pořízen před manželsvím, jedná se o dárek rodičů, dědictví apod. Že se nejedná o majetek v rámci společného vlastnictví manželů je potřeba vydokladovat (např. dědickým usnesením, výpovědí třetích osob, kupní smlouvou na jméno…). Exekutor tedy v praxi sepíše veškerý majetek nacházející se v nemovitosti. Skutečný vlastník movitých věcí se musí do 30 dní obrátit na exekutora s návrhem na vyloučení dané movité věci ze soupisu movitých věcí. Jestliže návrhu exekutor nevyhoví, tak je nutné se obrátit na soud s návrhem na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí.

 

Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí

Dle § 267 občanského soudního řádu je možné uplatnit návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí i mezi manželi, když tento movitý majetek nabyl druhý z manželů před manželstvím, dědictvím, darem nebo slouží podle své povahy jen osobní potřebě druhého z manželů. Dokud nerozhodne soud ve věci návrhu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, tak nesmí exekutor tuto movitou věc prodat. Při exekuci prodejem movitých věcí je dlužníkovi předán exekuční příkaz až na místě při soupisu movitých věcí.

 

Praktický příklad

Pan Zelený má z podnikání dluhy ve výši 350 tisíc Kč, které vymáhají jeho věřitelé exekučně. Exekutor provedl soupis movitého majetku, kde sepsal i osobní auto Peugeot 307. Toto auto zdědila po svém tatínkovi manželka paní Zelená. Proto musí paní Zelená sepsat na soud návrh na vyloučení auta z exekuce.

 

Vzor: Návrh na vyloučení věci z výkonu exekuce

 (dle § 267 občanského soudního řádu)

 

Okresnímu soudu v Kolíně, ke sp. zn. …

 

Navrhovatel: Petra Zelená, adresa: …

 

Návrh na vyloučení věci z výkonu exekuce

 

I.

Na návrh oprávněné firmy… proti povinnému, mému manželovi, Pavlu Zelenému, bytem:…, pro dlužnou pohledávku 350 000 Kč je soudním exekutorem…, se sídlem…, vedena exekuce prodejem movitých věcí. V soupisu movitých věcí č. j… je pod položkou č. … uveden i osobní automobil Peugeot 307, SPZ:…, č. TP…

 

Důkaz:

  • exekuční příkaz č…., ze dne…
  • soupis movitých věcí č. j. … ze dne…

 

II.

Tento automobil jsem všek zdědila po svém otci Karlu Černém. Toto auto mi výhradně náleží, protože jsem ho nabyla dědictvím.

 

Důkaz:

  • soudní usnesení Okresního soudu v Kolíně ve věci dědictví po zemřelém panu Karlu Černém, č. j. … ze dne…

 

III.

Navrhuji proto, aby soud po provedeném řízení vydal tento rozsudek:

Z exekuce prodeje movitých věcí č. j. … prováděné exekutorem… se sídlem:…. na návrh oprávněného… pro částku 350 000 Kč vůči povinnému, mému manželovi, Pavlu Zelenému je vyloučena movitá věc – automobil Peugeot 307, SZP:…, č. TP:… sepsaný v soupisu movitých věcí jako položka č. …

 

V Kolíně 8. 2. 2012

 

 

………………………

Podpis paní Zelené

Reklama

Další články tématu

S čím byste měli při exekuci počítat?

Exekuce není rozhodně legrace. Rozhodně se vyplatí včas učinit veškerá opatření, aby se rodina...

Kolik stojí exekuce?

Jestliže přestane dlužník hradit pravidelné měsíční splátky, může očekávat, že v nejbližší době...

Nepřebíráním pošty se dlužník exekuci nevyhne

Někteří dlužníci se mylně domnívají, že když nebudou s věřiteli komunikovat a nebudou přebírat...

Rodinné finance je třeba plánovat

V posledních několika letech výrazně stoupl počet rodin, které se dostaly do dluhové pasti....

Témata

Šetříme dětem

Všichni rodiče chtějí pro své děti to nejlepší. Dopřát dětem kvalitní vzdělání, podporovat ho v...

Promlčecí lhůty

Promlčecích lhůt je v české legislativě celá řada. Alespoň ty základní se rozhodně vyplatí znát,...

Státní podpora

Na smlouvy o stavebním spoření, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření je možné...

Více příjmů

Zaměstnanci mohou současně pracovat pro více zaměstnavatelů, např. na zkrácený úvazek nebo...

Jak stoupají mzdy v ČR?

V Česku je aktuálně nejnižší míra nezaměstnanosti z členských zemí Evropské unie, což má...

Reklama
Reklama

Neplacené volno

Kolik stojí neplacené volno a kdy lze čerpat?

V životě některých zaměstnanců dochází k situaci, že z různých důvodů potřebují čerpat volno nad zákonný rámec, v takových případech si mohou požádat o neplacené volno. Jaké jsou podmínky pro čerpání neplaceného volna?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.