Výpočet invalidního důchodu 2020

V Česku jsou vypláceny tři druhy invalidních důchodu: invalidní důchod prvního stupně, invalidní důchod druhého stupně a invalidní důchod třetího stupně. Výše invalidního důchodu se odvíjí od příjmů a získané době pojištění. Při výpočtu invalidního důchodu se doba pojištění dopočítává.

Při výpočtu invalidního důchodu I. stupně se každý rok pojištění počítá z 0,5 %, u invalidního důchodu II. stupně z 0,75 % a u invalidního důchodu III. stupně z 1,5 %. Z tohoto důvodu tedy přiznaný stupeň invalidity značně ovlivňuje měsíční výši invalidního důchodu. Základní výměra důchodu je však shodná pro všechny invalidní důchody. Rozdílný zápočet má vliv na procentní výměru invalidního důchodu.

Výpočet

První redukční hranice (do 15328 Kč) 15328 Kč

Druhá redukční hranice (od 15328 Kč do 139340 Kč) 3776 Kč

Výpočtový základ 19104 Kč

Procentní výměra pro invalidní důchod 1. stupně 4107 Kč

Procentní výměra pro invalidní důchod 2. stupně 6161 Kč

Procentní výměra pro invalidní důchod 3. stupně 12322 Kč

Základní výměra důchodu 3490 Kč

Výsledek

Měsíční invalidní důchod 1. stupně 7 598 Kč

Měsíční invalidní důchod 2. stupně 9 652 Kč

Měsíční invalidní důchod 3. stupně 15 813 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí

CMP