Výpočet invalidního důchodu 2022

V Česku jsou vypláceny tři druhy invalidních důchodu: invalidní důchod prvního stupně, invalidní důchod druhého stupně a invalidní důchod třetího stupně. Výše invalidního důchodu se odvíjí od příjmů a získané době pojištění. Při výpočtu invalidního důchodu se doba pojištění dopočítává.

Při výpočtu invalidního důchodu I. stupně se každý rok pojištění počítá z 0,5 %, u invalidního důchodu II. stupně z 0,75 % a u invalidního důchodu III. stupně z 1,5 %. Z tohoto důvodu tedy přiznaný stupeň invalidity značně ovlivňuje měsíční výši invalidního důchodu. Základní výměra důchodu je však shodná pro všechny invalidní důchody. Rozdílný zápočet má vliv na procentní výměru invalidního důchodu.

Výpočet

První redukční hranice (do 17121 Kč) 17121 Kč

Druhá redukční hranice (od 17121 Kč do 155644 Kč) 3310 Kč

Výpočtový základ 20431 Kč

Procentní výměra pro invalidní důchod 1. stupně 4393 Kč

Procentní výměra pro invalidní důchod 2. stupně 6589 Kč

Procentní výměra pro invalidní důchod 3. stupně 13178 Kč

Základní výměra důchodu 3900 Kč

Výsledek

Měsíční invalidní důchod 1. stupně 8 293 Kč

Měsíční invalidní důchod 2. stupně 10 489 Kč

Měsíční invalidní důchod 3. stupně 17 078 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí

CMP