Výpočet sirotčího důchodu 2022

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě po svém rodiči, jestliže rodič pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu. Sirotčí důchod náleží případně i po osobě, která dítě převzala do péče.

Výše sirotčího důchodu se skládá ze základní výměry (3 900 Kč) a procentní výměry důchodu. Procentní výměra důchodu závisí na výši důchodu, který pobíral zemřelý rodič nebo od výše důchodu, na který by měl zemřelý rodič nárok.

Výpočet

Výpočet sirotčího důchodu

Procentní část důchodu zemřelé/ho 8085 Kč

Procentní část sirotčího důchodu 3234 Kč

Měsíční důchod

Základní výměra důchodu 3900 Kč

Procentní část sirotčího důchodu 3234 Kč

Sirotčí důchod celkem 7 134 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí

CMP