Výpočet invalidního důchodu 2019

V Česku jsou vypláceny tři druhy invalidních důchodu: invalidní důchod prvního stupně, invalidní důchod druhého stupně a invalidní důchod třetího stupně. Výše invalidního důchodu se odvíjí od příjmů a získané době pojištění. Při výpočtu invalidního důchodu se doba pojištění dopočítává.

Při výpočtu invalidního důchodu I. stupně se každý rok pojištění počítá z 0,5 %, u invalidního důchodu II. stupně z 0,75 % a u invalidního důchodu III. stupně z 1,5 %. Z tohoto důvodu tedy přiznaný stupeň invalidity značně ovlivňuje měsíční výši invalidního důchodu. Základní výměra důchodu je však shodná pro všechny invalidní důchody. Rozdílný zápočet má vliv na procentní výměru invalidního důchodu.

Výpočet

První redukční hranice (do 14388 Kč) 14388 Kč

Druhá redukční hranice (od 14388 Kč do 130796 Kč) 4020 Kč

Výpočtový základ 18409 Kč

Procentní výměra pro invalidní důchod 1. stupně 3958 Kč

Procentní výměra pro invalidní důchod 2. stupně 5937 Kč

Procentní výměra pro invalidní důchod 3. stupně 11874 Kč

Základní výměra důchodu 3270 Kč

Výsledek

Měsíční invalidní důchod 1. stupně 7 228 Kč

Měsíční invalidní důchod 2. stupně 9 207 Kč

Měsíční invalidní důchod 3. stupně 15 144 Kč

Praktické

Populární na Dům financí

CMP