Poradna: Podnikající důchodce a daně za rok 2022

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jindřich: Koncem roku 2021 jsem odešel do starobního důchodu, ale po celý rok 2022 jsem v omezeném rozsahu podnikal. Příjmy po odečtení výdajů budu mít jen 220 tisíc. S jakou částkou daní mám počítat?

Podnikající starobní důchodci nejsou osvobozeni od daňových povinností a musí odevzdat daňové přiznání na finanční úřad a přehledy na příslušnou zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou OSSZ.

Pro účely výpočtu sociálního a zdravotního pojištění jsou však zvýhodněni, neboť v jejich případě se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, nemusí tedy dodržet minimální vyměřovací základ tak jako OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Sociální a zdravotní pojištění se vypočte ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Sociální pojištění se dokonce při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, když je hrubý zisk do limitu, což však není Váš případ.

Daňové sazby

Sazby přímých daní jsou pro starobní důchodce stejné jako pro ostatní daňové poplatníky, a sice 15 % u daně z příjmu (23% sazba daně platí pouze pro velmi nadstandardní příjmy, což není Váš případ), 13,5 % na zdravotním pojištění a 29,2 % na sociálním pojištění.

Výpočet daní ve Vašem případě

  • Při hrubém zisku (příjem ponížený o výdaje) ve výši 220000 Kč činí daň z příjmu 2160 Kč (220000 Kč × 15 %) – sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč. Nárok na slevu na poplatníka mají v plném rozsahu i podnikající starobní důchodci.
  • Zdravotní pojištění za rok 2022 ve Vašem případě činí 14850 Kč (220000 Kč × 50 % × 13,5 %).
  • Sociální pojištění za rok 2022 ve Vašem případě činí 32120 Kč (220000 Kč × 50 % × 29,2 %).
  • Celkem na daňových platbách zaplatíte 49130 Kč (2160 Kč + 14850 Kč + 32120 Kč), přičemž na pojistném zaplatíte výrazně více než na dani z příjmu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí