Poradna: Podnikající důchodce a zdravotko

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Jana: Nikde jsem se nedočetla jednoznačnou odpověď, zdali starobní důchodce – OSVČ musí platit zdravotní pojištění z nízkého zisku. Jak to prosím je?

Starobní důchodce vykonávající samostatnou výdělečnou činnost ze své činnosti platí vždy zdravotní pojištění, bez ohledu na částku dosaženého zisku. Pravidla pro výpočet zdravotního pojištění jsou odlišná od výpočtu sociálního pojištění a daně z příjmu. Sociální pojištění i daň z příjmu může být nulové, ale zdravotní pojištění nikoliv. Při výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty a není stanoven žádný příjmový limit pro jeho neplacení.

Praktický příklad

Starobní důchodce XY bude mít za rok 2022 hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) ze své samostatné výdělečné činnosti 40000 Kč. Na zdravotním pojištění tedy zaplatí 2700 Kč (40000 Kč × 50 % × 13,5 %). Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což je případ podnikání v důchodu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti, a proto se zdravotní pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny hrubého zisku), v našem příkladu z 20000 Kč (40000 Kč × 50 %). Sazba zdravotní pojištění je 13,5 %.

Daň z příjmu fyzických osob je v tomto případě nulová z důvodu uplatnění slevy na poplatníka, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci (za rok 2022 je ve výši 30840 Kč).

Rovněž sociální pojištění pan XY neplatí, neboť jeho hrubý zisk je do limitu pro neplacení sociálního pojištění, který při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2022 činí 93387 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí