Poradna: Jakou mám šanci na prominutí zdravotního pojištění?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Karolína: V podnikání se mi v posledních letech nedařilo, takže jsem ani v některých měsících neplatila zdravotní pojištění a mám nyní dluh. Je nějaká šance, jak dlužnou částku snížit?

Zdravotní pojištění musí osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platit vždy. Případné dlužné částky příslušné zdravotní pojišťovny vymáhají, i exekučně.

Pojistné se nepromíjí

Dlužnou částku na pojistném budete muset rozhodně uhradit, na základě individuální žádosti o prominutí nemůže být dlužné pojistné nikdy prominuto. Ani změnou zdravotní pojišťovny se Vám dluh na zdravotním pojištění nezruší. Pro úhradu dlužného pojistného však můžete sjednat se svojí zdravotní pojišťovnou dohodu o splátkách. Na uzavření dohody o splátkách však není právní nárok. Zdravotní pojišťovny se však snaží pojištěncům, kteří řeší své závazky včas, vyjít vstříc. Bude tedy záležet na Vaší pojistné historii.

Včasná žádost o prominutí penále

Dlužné penále může být prominuto nebo sníženo na základě Vaší písemné žádosti, kterou však musíte podat v zákonné lhůtě. Základním předpokladem pro případné snížení penále je uhrazení veškerého dlužného pojistné. Pokud je uzavřena dohoda o splátkách, tak se žádost o prominutí (snížení) penále projedná po splnění podmínek dohody o splátkách.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP