Poradna: Záloha OSVČ na pojistném a důchod

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Richard: Jsem OSVČ. Na sociálním pojištění platím měsíčně 5340 Kč. Jak si na tom stojím v porovnání se zaměstnancem pro výpočet důchodu? Jaké částce hrubé mzdy moje záloha odpovídá?

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu (nebo minimální vyměřovací základ, pokud je nižší). To znamená, že Vaše měsíční záloha na sociálním pojištění odpovídá hrubé mzdě ve výši 18288 Kč.

Rozhodné příjmy

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se hodnotí rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2021. Dřívější příjmy se přepočítají na současnou úroveň pomocí koeficientů. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočítá osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Tato částka je spolu se získanou dobou pojištění základním vstupním údajem pro výpočet důchodu.

Vyměřovací základy

Pro OSVČ jsou rozhodnými částkami za roky výkonu samostatné výdělečné činnosti vyměřovací základy, ze kterých se následně za daný rok vypočítá sociální pojištění. Pokud zaplacené zálohy přibližně odpovídají vypočtenému ročnímu sociálnímu pojištění (v praxi vzniká přeplatek i nedoplatek), tak lze orientačně hodnotu rozhodného příjmu za daný rok počítat i z částky měsíční zálohy.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP