Daň z příjmu mohou mít OSVČ nulovou

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zatímco sociální pojištění a zdravotní pojištění musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti vždy placeno, tak daň z příjmu fyzických osob nikoliv. Dokonce lze obdržet daňový bonus.

Základním vstupním údajem pro výpočet daně z příjmu u OSVČ je daňový základ (hrubý zisk), tento dílčí základ daně dle § 7 zákona o dani z příjmu se vypočte v příloze číslo jedna daňového přiznání. Od daňového základu se odečtou při splnění zákonných podmínek nezdanitelné položky, na které má daňový poplatník nárok (např. dary, úroky z hypotéky, vklady na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, vklady na smlouvu o životním pojištění).

Sazba daně z příjmu

Daň z příjmu fyzických osob se následně vypočítává z daňového základu po uplatněných daňových odpočtech. Sazba daně činí 15 % do částky 1701168 Kč a z daňového základu nad tuto částku potom již 23 %.

Daňové slevy

Přímo vypočtenou daň z příjmu snižují uplatněné daňové slevy. Každý daňový poplatník má nárok na daňovou slevu na poplatníka, která za rok 2021 činí 27840 Kč. Nerozhoduje, kolik měsíců byla samostatná výdělečná činnost vykonávána nebo výše hrubého zisku. Při splnění zákonných podmínek je možné uplatnit další daňové slevy, např. na studenta, invaliditu prvního a druhého stupně, invaliditu třetího stupně.

Daňové zvýhodnění

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti, tedy i OSVČ. Roční daňové zvýhodnění na první dítě za rok 2021 činí 15204 Kč, na druhé dítě 22320 Kč, na třetí a další dítě 27840 Kč. Když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmu. I OSVČ nemusí za rok 2021 nic platit na dani z příjmu, a ještě obdržet daňový bonus.

Příklad

Podnikatel Tomáš má hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) za rok 2021 ve výši 286900 Kč. Uplatňuje daňové zvýhodnění na syna. Na dani z příjmu za rok 2021 nezaplatí nic. Vypočtená daň z příjmu činí 43035 Kč (289900 Kč × 15 %). Sleva na poplatníka však činí 27840 Kč a daňové zvýhodnění 15204 Kč, dohromady tedy 43044 Kč a daň z příjmu je nulová. Minimální daňový bonus musí být alespoň 100 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu OSVČ a daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP